Netaş Hikayesi

Netaş, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılara ve kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunuyor. 1967’den beri sahip olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve güçlü deneyimiyle iş verimliliğinin artışı için çalışan Netaş, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini, ArGe biriminin katkılarıyla sürdürüyor. Netaş, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynuyor.

Netaş, Türkiye’nin ve bölgenin dijital dönüşümünde önemli bir görev üslenerek kamu, telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Netaş, müşterilerinin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyacı doğrultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıkları yapıyor, 200’den fazla küresel operatör için yazılım çözümleri geliştiriyor.

Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi araştırmasında, 2015 satış gelirleriyle “Sistem Entegrasyonu”, “Sistem Entegrasyonu - Donanım”, “Sistem Entegrasyonu - Yazılım”, “Ağ Donanımı”, “Yazılım İhracatı” ve “Kurulum Bakım Destek Hizmetleri” kategorilerinde sistem entegratörleri arasında lider oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsü tarafından 2015 yılında En İyi Çıkış Yapan 3. Firma seçildi. Netaş aynı zamanda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, performans endeksi değerlendirmesi sonucunda “Telekomünikasyon sektöründe en başarılı ArGe Merkezi” seçildi ve ArGe Personel İstihdamı” dalında da birinci oldu.

Son 7 yılda, ciro bazında, yıllık ortalama büyüme oranı (CAGR) %25 olan Netaş; müşterilerine odak teknolojileri olan mobil geniş bant, siber güvenlik, bulut bilişim, iş uygulamaları ve büyük veri konularında çözüm sunuyor. Netaş, Asya-Pasifik ülkelerinden Bangladeş, Pakistan ve Nepal’e; Türki Cumhuriyetlerden Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan’a; Kuzey Afrika’da Tunus, Cezayir, Fas ve diğer taraftan Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki kurumlara teknoloji danışmanlığı, satış sonrası desteği gibi uçtan uca katma değerli çözümler sunuyor. 

Hisselerinin %36.04’ü Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketin başlıca ortakları arasında, %48.96 payla OEP (One Equity Partners) Turkey Tech B.V. ve % 15 payla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yer alıyor.

Vizyonumuz

Küresel standartlarda çalışan, bölgenin 1 numaralı sistem entegratörü olmak.

Temel Değerlerimiz

Müşterilerimiz, itici gücümüzdür.

Çalışanlarımız, en kıymetli kaynağımızdır.

Kalite, her alandaki hedefimizdir.

İnovasyon, geleceğimizin güvencesidir.

Sorumluluk, iş akışlarındaki belirsizliği önler.

Dürüstlük, yaptığımız her işin temelini oluşturur.

CEO'dan Mesaj

Türkiye’nin teknoloji markası Netaş..

Netaş, Türkiye’de bilişim denince ilk akla gelen şirketlerden biri... Ülkemizde bu alanda bugüne kadar gerçekleştirilen birçok yeniliğin altında Netaş’ın imzası bulunuyor. Netaş, 50 yıllık başarılı geçmişinde, her zaman ArGe ve inovasyonun gücüne inanan, bugünün değil geleceğin teknolojilerini tasarlayan ve geliştiren bir şirket oldu. DNA’mıza işleyen ArGe ve inovasyon kültüründe, özellikle küresel düzeyde yaptığımız, dünyayla rekabet edebilen çalışmaların katkısı çok yüksek... Yetkinliklerimiz, küresel stratejik iş ortaklıklarımız ile sunduğumuz ürün ve çözümlerdeki çeşitlilik, genişleyen faaliyet alanlarımız ve hepsinden önemlisi inovasyonun gücünü temel alan felsefemizin itici gücüyle, günden güne dönüşen bilişim sektörünün gelişimine kararlılıkla katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Bu doğrultuda, telekom, finans, enerji, sağlık gibi farklı sektörlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, çözümlerimizin kapsamını genişletmeyi sürdürüyoruz. Kamu ve savunma iletişimine yönelik geliştirdiğimiz güvenli ve güvenilir çözümlerle, yaptığımız her işi bir başarı hikâyesine dönüştürüyoruz. Bilişim ve teknoloji danışmanlığı, donanım, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı-satışı ve satış sonrası destek hizmetleri, dış kaynak kullanımı servisleri gibi çok çeşitli yetkinliklerden oluşan iş modelimiz sayesinde, müşterilerimiz için “fırsat sağlayan lider şirket” olma vizyonuyla hareket ediyoruz.

Teknolojileri senkronize ederek, birbirine entegre hale getirmek, en inovatif ve en doğru çözümü, her müşterinin ihtiyacına özel olarak tasarlamak, “yeni nesil” bir sistem entegratörü olarak temel yaklaşımımız…

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, küresel bir teknoloji markası yaratma konusunda da inançlı ve inatçıyız!

Teknoloji yolculuğumuzda her zaman birlikte olabilmek dileğiyle...

İcra Kurulu

İcra Kurulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netaş Şifa Ormanı

ArGe kültürünün doğaya yansıması…

Netaş, 1967 yılından bu yana her adımda temiz çevre ve sanayi kavramlarını odağına alıyor. Ortaya koyduğu projelerle doğal kaynakların israfını önlerken doğaya zarar vermiyor, korunmasına katkıda bulunuyor. Türkiye’nin bir numaralı sistem entegratörü ve köklü ArGe merkezine sahip teknoloji şirketi olarak inovatif düşünce yapısını içinde bulunduğu her projeyi yansıtan Netaş, bu bakış açısıyla “Netaş Şifa Ormanı” projesini hayata geçirdi.

www.netassifaormani.com

Marka Politikaları

Kalite Politikamız

Vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimize en üst düzeyde değerler yaratmak için 'Mükemmelliği' hedefleyen uluslararası standartlara uygun olarak kurulan, verilere dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle devamlılığını sağlamaktır.

Sürekli iyileştirmelerle, 'Mükemmelliğin' sağlanması tüm Netaş/Probil çalışanlarının sorumluluğudur.

ÇSG Politikası

Amacımız

Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründeki liderliğimizi çevre, sağlık ve güvenlik alanına taşıyarak Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) alanında tüm faaliyetlerimizde küresel bilişim sektörünün öncü şirketleri arasında yer almaktır.

Katılım

Takım halinde yürüttüğümüz Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Programı'nı tedarikçilerimiz, dağıtım kanallarımız ve müşterilerimizin de etkin katılımıyla sürdüreceğiz.

Öncülük

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde kirliliği  önleyerek çevre, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına  yaratıcı çözümler getirecek , faaliyetlerimiz sonrasında oluşan sera gazı salınımlarının küresel ısınmaya etkilerini  azaltarak, çevre sağlık ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak sektörümüzde öncülük görevimizi sürdüreceğiz.

Yönetim

Tüm faaliyetlerimizde ÇSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve önlemek kararlarımızda esas olacaktır.

Yasal Uygulamalar

Tüm yasal kurallar ve standartlara tam uymaya özen gösterecek, mümkün olduğunca geliştirmelerine katkıda bulunacağız.

Sorumluluk

Bu politika çerçevesinde ÇSG programının uygulanması, etkinliklerin kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi tüm Netaş/Probil çalışanlarının önde gelen sorumluluğudur.

ÇSG Raporu

Müşteri Memnuniyet Politikası

Netaş,  müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi ilke edinmiştir. Müşterilerimizden gelen her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda yasal mevzuatlara da uygun çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

Müşterilerimiz itici gücümüzdür. 

Sürekli iyileştirmelerle ‘Mükemmelliğin’ sağlanması tüm Netaş çalışanlarının sorumluluğudur.

Müşteri Şikayet Süreci

Bilgi Güvenliği ve Hizmet Politikası

Amacımız

Başarılı iş hedeflerine ulaşmamızı destekleyen, bilişim teknolojileri kullanımında, bilgi güvenliği ilke ve standartlarının, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını sağlayarak Türkiye'de ve dünyada 'Bilgi Güvenliği' alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Yaklaşımımız

 • Şirketimizin bilişim kaynaklarının, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler için kullanılmasını engellemek,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları, müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumak,
 • Erişim yetkilerini 'bilmesi gereken prensibi'ne uygun olarak vermek, yetkisiz erişimleri engellemek,
 • Bilgi varlıklanının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak,
 • Bilgi teknolojileri hizmetlerimizin süreklilik güvencesi için gerekli planları ve teknik altyapıyı sağlamak,
 • Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmek,
 • Tüm çalışanlarımızın ve ekosistemimizdeki iş ortaklarımızın bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini yükseltmek için çalışmak,
 • Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almaktır.

Hizmet Yönetimi Politikası

Ülke çapında ve bölgesel olarak,

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri / operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.

Politikamızla ilgili faaliyet alanlarımız:

 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış kaynak kullanım hizmetleri

Marka Politikaları    
Kalite Politikamız

Vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimize en üst düzeyde değerler yaratmak için 'Mükemmelliği' hedefleyen uluslararası standartlara uygun olarak kurulan, verilere dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle devamlılığını sağlamaktır.

Sürekli iyileştirmelerle, 'Mükemmelliğin' sağlanması tüm Netaş/Probil çalışanlarının sorumluluğudur.

ÇSG Politikası

Amacımız

Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründeki liderliğimizi çevre, sağlık ve güvenlik alanına taşıyarak Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) alanında tüm faaliyetlerimizde küresel bilişim sektörünün öncü şirketleri arasında yer almaktır.

Katılım

Takım halinde yürüttüğümüz Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Programı'nı tedarikçilerimiz, dağıtım kanallarımız ve müşterilerimizin de etkin katılımıyla sürdüreceğiz.

Öncülük

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde kirliliği  önleyerek çevre, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına  yaratıcı çözümler getirecek , faaliyetlerimiz sonrasında oluşan sera gazı salınımlarının küresel ısınmaya etkilerini  azaltarak, çevre sağlık ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak sektörümüzde öncülük görevimizi sürdüreceğiz.

Yönetim

Tüm faaliyetlerimizde ÇSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve önlemek kararlarımızda esas olacaktır.

Yasal Uygulamalar

Tüm yasal kurallar ve standartlara tam uymaya özen gösterecek, mümkün olduğunca geliştirmelerine katkıda bulunacağız.

Sorumluluk

Bu politika çerçevesinde ÇSG programının uygulanması, etkinliklerin kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi tüm Netaş/Probil çalışanlarının önde gelen sorumluluğudur.

ÇSG Raporu

Müşteri Memnuniyet Politikası

Netaş,  müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi ilke edinmiştir. Müşterilerimizden gelen her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda yasal mevzuatlara da uygun çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

Müşterilerimiz itici gücümüzdür. 

Sürekli iyileştirmelerle ‘Mükemmelliğin’ sağlanması tüm Netaş çalışanlarının sorumluluğudur.

Müşteri Şikayet Süreci

Bilgi Güvenliği ve Hizmet Politikası

Amacımız

Başarılı iş hedeflerine ulaşmamızı destekleyen, bilişim teknolojileri kullanımında, bilgi güvenliği ilke ve standartlarının, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını sağlayarak Türkiye'de ve dünyada 'Bilgi Güvenliği' alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Yaklaşımımız

 • Şirketimizin bilişim kaynaklarının, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler için kullanılmasını engellemek,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları, müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumak,
 • Erişim yetkilerini 'bilmesi gereken prensibi'ne uygun olarak vermek, yetkisiz erişimleri engellemek,
 • Bilgi varlıklanının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak,
 • Bilgi teknolojileri hizmetlerimizin süreklilik güvencesi için gerekli planları ve teknik altyapıyı sağlamak,
 • Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmek,
 • Tüm çalışanlarımızın ve ekosistemimizdeki iş ortaklarımızın bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini yükseltmek için çalışmak,
 • Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almaktır.

Hizmet Yönetimi Politikası

Ülke çapında ve bölgesel olarak,

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri / operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.

Politikamızla ilgili faaliyet alanlarımız:

 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış kaynak kullanım hizmetleri