1967 yılında, ülkemizin iletişim altyapısını tamamen yerli üretimle kurmak üzere yola çıktık. Hedefimiz Türkiye’nin ilk özel ve yerli telekom ArGe’sini kurmak, ilk yazılım ihracatını gerçekleştirmekti. Bugün, çıktığımız yolda, yakın coğrafyanın dijital dönüşüm mimarı olarak, gururla yürümeye devam ediyoruz.

Ne mutlu ki, vizyonumuz, hizmet kalitemiz, saha gücümüz, çoklu iş ortaklığı yapımız ve üretim kabiliyetimiz, bizi bölgenin lider teknoloji markası yaptı.

Bu başarıyı korumak ve ülkemizin adını dijital ligde en üst sıralarda görmek için canla başla her gün çalışıyoruz. Finanstan eğlenceye, savunma sanayisinden ulaşıma, birçok farklı sektörde örnek projeler üreterek, ülkemizin akıllı iletişim ve teknoloji altyapısını kuruyoruz.

ArGe’mizdeki yüzlerce mühendisimizle, nesnelerin interneti (IoT), VoIP, büyük veri analitiği, bulut bilişim, multimedya, geniş bant iletişim, GSM-R, siber güvenlik ve savunma iletişimi gibi yeni nesil teknolojiler üzerine düşünüyor, çalışıyoruz.

Bugün Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya kadar birçok ülkede, bütünleşik iletişim çözümleri geliştiriyor, dijital dönüşüm projelerinde yer alıyoruz.

Kuruluşumuzun ilk gününden beri odağımızda hep ülkemiz var. Hedefimiz; yerli kaynaklarımızla, mühendislerimizle, 50 yılı aşkın deneyimimizle ülkemizi bölgenin teknoloji üssü haline dönüştürmek.

Kilometre Taşları

1967

PTT ile Northern Electric arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla Netaş kuruldu.

1973

Türkiye’nin Telekomünikasyon alanında ilk özel Ar-Ge’si kuruldu.

1993

Hisselerin %23’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edildi.

2007

Nortel Kürsel Yüksek Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi kuruldu.

2008

Kanun kapsamında “Ar-Ge Merkezi” statüsü kazanıldı.

2010

Nortel’in %53,13 hissesini, OEP RHEA Türkiye Teknoloji BV satın aldı.

2017

Dünya telekomünikasyon teknolojileri devi ZTE, Netaş’ın yüzde 48,04 hissesini satın aldı.

Değerlerimiz

Üst Yönetim

Ali Emir Eren

CEO

Bilgehan Çataloğlu

Dijital Dönüşüm Ofisi İcra Kurulu Üyesi

Börgehan Köksal

CCO/Kurumsal Uyum İcra Kurulu Üyesi

Buket Okumuş

CCO/Marka ve Kurumsal İletişim İcra Kurulu Üyesi

Sinan Dumlu

Kurumsal, Kamu ve Uluslararası Pazarlar  Satış Genel Müdürü

Koray Otyam

BDH Genel Müdürü

Mei Bowen

COO

Dr. Xi Guang Qing

CTO

Bülent Kemal Mutlu

ArGe Genel Müdürü

alp-soker

Alp Söker

İnsan Kaynakları, İcra Kurulu Üyesi (Vekaleten)

Marka Politikaları

Vizyonumuz doğrultusunda; müşterilerimize en üst düzeyde değer yaratmak için ‘mükemmelliği’ hedefleyen, uluslararası standartlara uygun olarak kurulan, verilere dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle devamlılığını sağlamaktır.

Sürekli iyileştirmelerle ‘mükemmelliğin’ sağlanması tüm Netaş/Netaş Bilişim çalışanlarının sorumluluğudur.

Amacımız

Türkiye’de bilgi ve iletişim sektöründeki liderliğimizi çevre, sağlık ve güvenlik alanına taşıyarak, Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) alanında tüm faaliyetlerimizde küresel bilişim sektörünün öncü şirketleri arasında yer almaktır.

Bu amaca ulaşmak için başlıca yaklaşımlarımız:

Katılım

Takım halinde yürüttüğümüz Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Programı’nı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, dağıtım kanallarımız ve müşterilerimizin de etkin katılımıyla sürdüreceğiz.

Öncülük

Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde kirliliği önleyerek çevre, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına yaratıcı çözümler getirecek, faaliyetlerimiz sonrasında oluşan sera gazı salınımlarının küresel ısınmaya etkilerini azaltarak, çevre sağlık ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak sektörümüzde öncülük görevimizi sürdüreceğiz.

Yönetim

Tüm faaliyetlerimizde, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin de danışma ve katılımı ile ÇSG konusundaki riskleri belirlemek, değerlendirmek, yaralanma, iş kazası ve meslek hastalıklarını oluşmasını önleyecek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı koşullarını sağlamak ve oluşabilecek tehlikeleri ÇSG risklerini hedef ve programlar oluşturarak önlemek kararlarımıza esas olacaktır.

Yasal Uygulamalar

Tüm yasal kurallar ve standartlara tam uyuma özen gösterecek, mümkün olduğunca geliştirilmelerine katkıda bulunacağız.

Sorumluluk

Bu politika çerçevesinde ÇSG Programı’nın uygulanması, etkinliklerin kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi tüm Netaş ve Netaş Bilişim Teknolojileri çalışanlarının önde gelen sorumluluğudur.

ÇSG raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi ilke edindik. Müşterilerimizden gelen her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda yasal mevzuatlara da uygun çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

Müşterilerimiz itici gücümüzdür.

Sürekli iyileştirmelerle müşteri memnuniyetinin sağlanması tüm Netaş/Netaş Bilişim çalışanlarının sorumluluğudur.

Müşteri Şikayet Sürecine buradan ulaşabilirsiniz.

Amacımız;

Başarılı iş hedeflerine ulaşmamızı destekleyen, bilişim teknolojilerinin kullanımında, bilgi güvenliği ilke ve standartlarının, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını sağlayarak Türkiye’de ve dünyada ‘Bilgi Güvenliği’ alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Yaklaşımımız;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları, müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumayı,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını temel alarak oluşturmayı, iş akış ve prosedürleri ile güvenlik seviyesinin korunmasının sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın ve ekosistemimizdeki iş ortaklarımızın bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini yükseltmek için çalışmayı,
 • Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almayı taahhüt ederiz.

Netaş/Netaş Bilişim;

 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyumu sağlar.
 • İnsan yaşamını tehdit eden olağanüstü durumlarda can güvenliğinin korunması için gereken tüm önlemleri alır.
 • Olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve hizmet kesintisini en aza indirmek için planlar oluşturur, planları test eder ve güncelliğini korur.
 • Olağanüstü bir durumda paydaşlarının çıkarını, kurumun itibarını korumak, olası zararı asgari düzeye çekmek için önlem alır.
 • Kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, kesinti sonrasında planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin eder.
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaları yürütür.
 • İş sürekliliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirir ve iyileştirerek sürdürür.

Sertifikalarımız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020