Geleceğin Çoklu-Bulut Dünyasında Yazılım Tabanlı Ağ Çözümlerinin ÖnemiSektör farketmeksizin tüm kurumsal organizasyonlar operasyonel verimliliklerini arttırmak, rekabet avantajı yaratmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek adına dijital dönüşüm yolculuklarına hızla devam ediyorlar. Bununla birlikte; BT altyapı ortamları da sanal, çevik,esnek ve her zaman ulaşılabilir olmak adına çok hızlı bir dönüşüm geçirmekte.


Hızla değişen ve dönüşen bu dünyada BT yönetici ve karar vericilerden beklentiler de oldukça yüksek. Operasyonel ve rutin işlemlerden ziyade şirkete katma-değerli ürün ve hizmet portföyü yaratabilecek inovatif adımlar atmaları ve bu yönde yatırımlar yapmaları beklenmekte. Bu noktada, BT yöneticilerinin bulut, otomasyon, yazılım-tanımlı altyapı, yapay zeka gibi IDC'nin inovasyon hızlandırıcı dediği yeni nesil teknolojiler aracılığıyla operasyonel, günlük altyapı ihtiyaç ve görevlerini otomatize etmelerine yardımcı olacak ve çalıştıkları kurumlara rekabette fark yaratabilecek adımlar atmaları önemini gittikçe arttırmaktadır.


Yazılım tanımlı altyapı mimarisini kullanarak kurumsal işyüklerini fiziksel ortamdan çoklu bulut ortamına taşımak dönüşen kurumsal BT altyapı dünyasında organizasyonlara sağlanan pek çok avantajdan birisi olarak gösterilebilinir. Dijital dönüşümde belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olan organizasyonlar dijital iş performansını arttırmak, ölçeklenebilir ve çevik olmak adına iş modellerine en uygun olan genel ve özel bulut altyapı seçeneklerini birarada kullanarak çoklu-bulut stratejilerine yatırım yapmaya devam etmekteler. IDC'nin Ocak 2020'de gerçekleştirdiği Türkiye CIO Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'deki CIO'ların yaklaşık 34%'ü dijital dönüşüm projelerini desteklemek adına 2020 yılı içerisinde özel ya da genel bulut ortamlarına yatırım yapacaklarını belirttiler. Bununla birlikte, araştırmaya katılan organizasyonların yaklaşık 3'de 1'i ise güvenlik, taşıma (migration), geleneksel-eski tip uygulamalar ve teknik beceri/yetenek eksikliği gibi konuların bulut projelerini hayata geçirmede karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak gördüğünü belirtmiştir. 9%'u ise çoklu-bulut yönetimini başka bir zorluk olarak gördüklerini söylemişlerdir


Tüm bu konulara ışık tutan Geleceğin Çoklu-Bulut Dünyasında Yazılım Tabanlı Ağ Çözümlerinin Önemi başlıklı IDC White Paper’ın tamamını okumak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.