Biz Büyük Bir Aileyiz!

Netaş’lı Yarınlar

Dijital dönüşüm kadar toplumsal dönüşüme de önem veriyoruz. Topluma katkı sağlayacağımız, fark yaratacağımız tüm projeler için Netaşlı gönüllüler olarak “Umutluyuz” diyerek yola çıktık. Umutluyuz üyelerimiz eğitim, çevre, sağlık, toplumsal bilinçlenme gibi farklı alanlarda bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını aktaracakları projelerde yer alıyorlar. Gönüllülerimiz teknik uzmanlıklarını yansıtarak devlet okullarındaki öğrencilere kodlama eğitimi veriyorlar.  Böylece mühendislik geleneğimizi yeni kuşaklara aktarıyor, mesleki bilinci erken yaşlarda oturtmaya çalışıyoruz.

Gelecekten Umutluyuz!

Netaş Şifa Ormanı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yer alan Netaş Şifa Ormanı ile doğaya ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Şifa Ormanımız ile ilgili daha fazla bilgi için sürdürülebilirlik sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Netaş NextCoders

Teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten nesilleri yetiştirmek misyonumuzla Netaş NextCoders Projesi’ni hayata geçirdik. NextCoders Programı ile ilgili daha fazla bilgi için sürdürülebilirlik sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Netaş’ta İnovasyon

Temel değerlerimiz arasında yer alan inovasyon kültürü, yaratıcı fikirlerin ve teknoloji temelli yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor. Sahip olduğumuz inovasyon kültürüyle en büyük hedefimiz ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratmak.

İnovasyon kültürü, temel değerlerimiz arasında yer alıyor. Netaşlı olmak yeniliklere ve değişime açık olmayı, farklı görmeyi ve risk almayı gerektiriyor. Netaş’ta yaratıcı ve yenilikçi fikirler değer görür, bilgi ve deneyim paylaşımı desteklenir. Sürekli ve açık bir iletişim vardır. İnovasyonun en değerli unsurlarından biri olan bilgi için devamlı öğrenme teşvik edilir. İnovasyon kültürümüz, yaratıcı fikirlerin ve teknoloji temelli yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor.

n-telligent institute   

Teknolojinin amacının insan hayatının kalitesini artırmak olduğu inancıyla, geleceğin uzmanlarını yetiştirmek üzere n-telligent institute eğitim merkezini kurduk. İhtiyaçlara göre planlanan sınıf içi ve online eğitimlerimizle hem Netaşlıların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de çalışanlarının yeni nesil bilişim teknolojileriyle ilgili güncel ve sağlam bir bilgi temeline sahip olmasını isteyen kurumlar için eğitim ortağı oluyoruz. n-telligent institute ile yaşam boyu gelişimi destekliyor, yeni nesillerin beklentilerini dikkate alıyor, sürekli değişen pazara yönelik yeni beceriler kazanmalarını sağlıyoruz.

Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu

Bilişim sektörünün ilerlemesinin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlıklı ekosistemler oluşturarak mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu inançla girişimcilere yatırım yaptığımız ve katma değeri yüksek teknoloji projelerini desteklediğimiz Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu’nu kurduk.

Genç mühendislere yeni teknoloji geliştirme imkanı vermek ve mentorluk yapmak, girişimcilere maddi destekte bulunmak amacıyla oluşturduğumuz fon ile Türkiye’deki teknoloji girişimciliğine destek oluyoruz. Destek olduğumuz start-up’lar arasında Twentify, Pisano, Iven, CreatorDen, English Ninjas, Segmentify ve Aydanaya bulunuyor.

Genç mühendislere yeni teknoloji geliştirme imkanı vermek ve mentorluk yapmak, girişimcilere maddi destekte bulunmak amacıyla oluşturduğumuz fon ile Türkiye’deki teknoloji girişimciliğine destek oluyoruz.

Netaş’ta Hayat

Netaş’ta çeşitli etkinlikler çerçevesinde farklı görüşlere değer veriyoruz. Netaşlıların merak ettikleri birçok konuda farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Öğle Sohbetleri düzenliyoruz. Herkes kendi öyküsüyle tüm Netaşlılara ilham verebilsin diye NetaşTalks söyleşilerini gerçekleştiriyoruz. Netaş içindeki sinerjiyi ve iletişimi artırmak amacıyla, her birimin hedef ve stratejilerini paylaştığı Cross Townhall etkinlikleri düzenliyoruz.

Ortak ilgi alanlarına sahip Netaşlıların bir araya geldikleri, yetenekli oldukları alanlarda gönüllü olarak katılabilecekleri ProAktif Sosyal Kulüplerimizi (tiyatro, dalış, fotoğraf, müzik, satranç, koşu, gezi ve el sanatları) destekliyoruz. Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedefleyen, ekipler arası sinerji ve iletişimin güçlenmesine katkı sağlayan sosyal kulüp aktivitelerimizi yıl boyunca düzenliyoruz.

Her yıl düzenlediğimiz Netaş Olimpiyatları’nda Netaşlılar futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, koşu ve yüzme branşlarında birbiriyle yarışıyorlar.

Spor tutkunu çalışanlar için düzenlenen dünyanın en büyük kurumlar arası spor festivali Corporate Games ve GGCorp Video Oyun Festivali gibi organizasyonlarda, sahip olduğumuz ekip ruhuyla başarılara imza atıyoruz.

Planetaş; her sayısında, bizi ve teknolojiyi anlatan iç iletişim dergimiz. Başarılarımızın, etkinliklerimizin ve duyurularımızın yanı sıra, Netaşlıların yazılarına ve röportajlarına yer veriyoruz. Ayrıca dergimizde, departmanların geliştirdikleri ürünleri anlattıkları özel bölümümüz de var.

Netaş'lı Liderler

İyi liderlere sahip olması ve iyi liderlerin yetişmesine olanak sağlanması Netaş kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Netaş liderleri içinde bulundukları ekiplere ilham verir. Vizyon sahibi, gelişime açık, yaratıcı, yenilikçi, işine tutkuyla bağlı ve kararlı olmak, Netaş liderlerinin ortak özellikleri arasında yer alıyor.

İK Süreçleri

İşe Alım ve Yerleştirme

Başarımızın arkasındaki en önemli kaynak çalışanlarımız. Seçme ve Yerleştirme sürecinde en büyük hedefimiz; pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra, genç, dinamik, yaratıcı ekibimize ve kurum kültürümüze uyum sağlayabilecek yeni takım arkadaşlarını şirketimize kazandırmak.

Eğitim

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimi bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim programlarımız, çalışanlarımızın görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları en aza indirgemek, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına katkı sağlamak ve yetkinliklerini kuvvetlendirmek amaçlarını göz önünde tutularak planlıyoruz.

Performans Yönetimi

Yönetici ve çalışan arasındaki güçlü iletişim, adil ve doğru ücretlendirme, prim ve ödüllendirmenin temel taşı. Performans değerlendirme sistemimiz kapsamında, Netaşlıların hedefleriyle birlikte yetkinlik seti üzerinden yapılan değerlendirme ölçülüyor. Bu sayede çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık yönlerini belirliyor, eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutuyoruz.

Ücretlendirme ve Prim

Çalışanlarımızın başarı göstergeleri ile yetenek ve deneyimlerine uygun ücretlendirmeyi sağlayan, adil ve rekabetçi ücret ve yan hak yönetim stratejimiz bulunuyor. Netaş’ta ücret yönetimini yan hak yönetimi ile bir bütün olarak görmekteyiz. Her yıl çalışanlarımızın isteklerine göre şekillendirebildiğimiz esnek yan hak yönetimi ve Netaş hedefleri doğrultusunda yıldan yıla gözden geçirilen prim sistemlerimiz ile Netaş’ı yarınlara taşıyacak ücretlendirme alt yapısının korunması için çalışmaktayız.

Çalışanlarımıza doğru ücretlendirmeyi sağlayan, adil ve rekabetçi ücret ve yan hak yönetim stratejimiz bulunuyor. Netaş’ta ücret yönetimini yan hak yönetimi ile bir bütün olarak görüyoruz. Her yıl çalışanlarımızın isteklerine göre şekillendirebildiğimiz esnek yan hak yönetimi ve prim sistemlerimiz ile Netaş’ı birlikte yarınlara taşıyoruz.

İK Uygulamaları

JobShop ile Netaş grup şirketleri içinde açılan yeni pozisyonları, tüm çalışanlarımıza duyuruyoruz. Netaş çalışanları bu pozisyonlara başvurarak yatay ya da dikey geçiş yapabiliyor.

Telekomünikasyon, değişimin benzersiz bir hızda gerçekleştiği bir sektör. Çalışanlarımızın yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak ise bizim görevimiz.

İşte bu görevi, en iyi şekilde gerçekleştirmek için 2018 yılında n-telligent institute’u kurduk. Çünkü Netaş her şeyden önce, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki tecrübesiyle bir “teknoloji okulu”.

2018 yılında kurduğumuz n-telligent institute’da, hem Netaşlılar’a hem de tüm sektöre teknik ve ince beceri (soft skill) eğitimleri veriyoruz.

Eğitimlerimizde, profesyonellerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya, yetkinliklerini güçlendirmeye odaklanıyor, çalışırken yaşadıkları zorlukları minimuma indiriyoruz. Derslerimiz, çevrimiçi ve sınıf içi olarak, iki ayrı sistemde gerçekleşiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Netaş’ın işbirliği ile başlayan BAU-NETAŞ Techno Akademi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını kapsıyor.

Programın müfredatı BAU akademisyenleri tarafından, Netaş mühendislerinin de katkıları ile hazırlanıyor. Bazı dersler Netaş ArGe laboratuvarlarında gerçekleşiyor. Bu eğitim programımızı benzerlerinden ayıran önemli öğelerden biri.

Program özel olarak multimedya teknolojilerine ve siber güvenliğe odaklanıyor. Netaş çalışanları %75 indirimle ofiste lisansüstü eğitim alabiliyor.

Netaşlılar’ın yan haklarını kendi tercihlerine göre kullanabilmesi için geniş bir seçenek sunuyoruz. Netaş’ta çalışanlarımız yan haklarını ihtiyaçları doğrultusunda kendileri seçebiliyor. Profesyonellere bu hakkı tanıyan, Türkiye’nin öncü şirketi olduğumuz için gururluyuz.

Takdir, başarının olmazsa olmazı… Netaş’ta her çalışan, çalışma arkadaşına ödül vererek bu takdiri gösterebiliyor. Netaşlılar istedikleri zaman, farklı nedenlerle ve farklı kategorilerde ödüller verebiliyor.

Netaşlı kadınların çocukları için, doğumdan ilköğretime kadar her ay kreş yardımımız var.

Çalışanlarımız Genel Müdürlük binamızdaki spor salonu, yüzme havuzu, basketbol sahası, kafeterya ve katlarda bulunan “Bonibon Cafe”lerden tüm gün faydalanabiliyor.

Çalışanlarımız için Kreş Yardımı’nın yanında evlilik, doğum gibi çeşitli sosyal yardımlarımız da var.

Şirketimiz, çalışan bağlılığı anket çalışmasını şirket genelinde alt grup şirketlerimizde dahil olmak üzere Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Ankete şirket genelinde %74 oranında katılım gerçekleşmiştir. Çalışan bağlılığı anket sonuçlarımız Türkiye Normu, Global Norm ve Performansı Yüksek şirketler normunda ölçümlenmiştir. Yapılan çalışan bağlılığı anket çalışması sonunda; en başarılı olduğumuz alanin başında % 85 oranı ile müşteri odaklılık gelmektedir.

Anket sonuçları tüm çalışanlarımız ve üst yönetim ile şeffaf olarak paylaşılmıştır.

COOP

Geleceğin Stajını Yapmak İster misiniz?

Netaş, Türkiye’de telekomünikasyonun okulu. Sektörümüzü bugüne taşıyan ve daha da önemlisi yarına taşıyacak olan telekomünikasyon profesyonellerinin yolu hep bu okuldan, Netaş’tan geçti. Şimdi tüm bu bilgi birikimimizi paylaşmak ve sektörümüze yeni profesyoneller yetiştirmek siz gençlere kapılarımızı açıyoruz. Siz de bizim gibi yeniliğe müthiş bir tutku duyuyor, yarının yaratıcılarından biri olmak istiyorsanız, bu değerli ekipte yerinizi almalısınız.

COOP Uzun Dönem Staj Programı, üniversite eğitiminizdeki bilimsel temellerin üzerine, sektörel tecrübe kazanmanızı hedefleyen bir staj programı. Hedefimiz, öğrencilerin bu programı tamamladıktan sonra, uzmanlık alanında netleşmesi, kariyer basamaklarını emin adımları çıkabilmesi.

2014 yılında başlattığımız Netaş COOP programımıza şimdiye kadar 951 öğrenci katıldı. Bugün Netaş profesyonelleri arasında, bir zamanlar staj programımıza katılan nice çalışma arkadaşımız var.

Sen de Netaş vizyonunu öğrenmek, hem sektörü tanımak hem de kendi potansiyelini keşfetmek istersen, işte COOP kriterlerimiz:

  • Üniversitelerin bilgisayar, elektrik elektronik, haberleşme mühendisliği bölümlerinden birinde 3 veya 4. sınıfında okuyor olmak
  • Haftada en az 3 /4 gün Netaş’a katılım sağlamak
  • Öğrenci sigortasının okul tarafından karşılanması

Netaş Bootcamp Programı

Netaş, Bootcamp Programı ile bugüne kadar yüzlerce yeni mezun arkadaşımızı yazılım test mühendisliği dinamikleri ile yetiştirdik. Türkiye’nin üç telekom operatörü ve en büyük ilk beş bankası dahil olmak üzere toplam 30 markanın dijital projelerinde yer almalarını sağladık.

Bootcamp Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz!

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020