SAYEM Akıllı Şehir Konsorsiyumu

Konsorsiyum; enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark, ulaşım alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanıyor.

TÜBİTAK’ın “Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek” amacıyla SAYEM çağrısına istinaden kuruldu.

Enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark, ulaşım alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanan konsorsiyum, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırmaya katkı
sağlamayı hedefliyor.

Ürünleştirme Programı Künyesi

Konsorsiyum Üyeleri

SAYEM Akıllı Şehir Konsorsiyum Lideri

Üniversiteler

Son Kullanıcı Firmalar

Proje Takvimi

 • 2021 Nisan Ayında başlanan projemiz 48 aylık ürünleşme 12 aylık ticarileşme fazından oluşuyor.
 • Minimum THS 5 seviyesinden başlayan projelerimiz bu 48 aya yayılan sürelerde tamamlanacak.
 • 2022 yılında 5, 2023 yılında da 4 proje daha tamamlanmıştır. 2024 yılında 9, 2025 yılında ise kalan 3 projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

Tamamlanan Projeler

Ticarileşme Faaliyetleri

Paydaş şirketlerimizin, geliştirmesi devam eden ve tamamlanan projeleri üzerinden elde edilen çıktılarla, ticarileşme anlamında farklı modeller üzerinden satışları da gerçekleşmeye başladı.
 • Yetkilendirilmiş Yetki Sistemi – Lisans bedeli üzerinden satış gerçekleşti
 • Akıllı Şehir Yaşam Metrikleri Ve Sistemleri – Adet üzerinden satış gerçekleşti
 • Network Altyapı İzleme – Lisans bedeli üzerinden satış gerçekleşti
 • Akıllı İletişim Ve Yardım İstasyonu – Adet üzerinden satış gerçekleşti
 • Akıllı Şehirlere Uygun Aydınlatma Direk Sistemi – Adet üzerinden satış gerçekleşti
 • Sayısal Harita Destekli Saha, İş Gücü ve Rota Optimizasyon Uygulaması – Müşteri bazında satış gerçekleşti

Veri Merkeze Alınıyor

Gelen verileri işleyecek Merkezi Yönetim Birimi ile ülkemizin sınırlı kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için şehirlerimizi akıllı hale getiren bütünleşik bir “Akıllı Şehir” çözümü oluşturulması hedefleniyor:

 • Akıllı Enerji,
 • Akıllı Ev-Bina,
 • Akıllı Acil Durum Yönetimi,
 • Akıllı Sağlık,
 • Akıllı Çevre ve Atık Yönetimi,
 • Akıllı Oto Park ve Ulaşım,
 • Merkezi Yönetim Birimi (MYB)

Programın toplumsal faydası

 • İşletme masraflarının düşürülmesi
 • Hizmet ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 • Doğada bırakılan karbon ayak izinin azaltılması
 • Çevre ve doğal kaynakların korunması
Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020