SAYEM Akıllı Şehir Konsorsiyumu

Konsorsiyum; enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark, ulaşım alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanıyor.

TÜBİTAK’ın “Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek” amacıyla SAYEM çağrısına istinaden kuruldu.

Enerji, bina yönetim sistemleri, acil durum yönetimi, sağlık, çevre ve atık yönetimi, otopark, ulaşım alanlarında entegre akıllı çözümlere odaklanan konsorsiyum, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırmaya katkı
sağlamayı hedefliyor.

Ürünleştirme Programı Künyesi

Konsorsiyum Üyeleri

SAYEM Akıllı Şehir Konsorsiyum Lideri

Üniversiteler

Son Kullanıcı Firmalar

Proje Takvimi

 • 2021 Nisan Ayında başlanan projemiz 48 aylık ürünleşme 12 aylık ticarileşme fazından oluşuyor.
 • Minimum THS 5 seviyesinden başlayan projelerimiz bu 48 aya yayılan sürelerde tamamlanacak.
 • 2022 yılında 5 proje tamamlanırken, 2023 yılında 9, 2024 yılında 3, 2025 yılında ise geri kalan projelerin tamamlanması hedefleniyor.

Veri Merkeze Alınıyor

Gelen verileri işleyecek Merkezi Yönetim Birimi ile ülkemizin sınırlı kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için şehirlerimizi akıllı hale getiren bütünleşik bir “Akıllı Şehir” çözümü oluşturulması hedefleniyor:

 • Akıllı Enerji,
 • Akıllı Ev-Bina,
 • Akıllı Acil Durum Yönetimi,
 • Akıllı Sağlık,
 • Akıllı Çevre ve Atık Yönetimi,
 • Akıllı Oto Park ve Ulaşım,
 • Merkezi Yönetim Birimi (MYB)

Programın toplumsal faydası

 • İşletme masraflarının düşürülmesi
 • Hizmet ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 • Doğada bırakılan karbon ayak izinin azaltılması
 • Çevre ve doğal kaynakların korunması
Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020