Yeni Nesil Veri Merkezi

Netaş olarak, veri merkezi için gerekli sistemlerin tasarlanması, kurulması, güncellenmesi ve bakımı gibi tüm hizmetleri uçtan uça sunuyor, sistem entegratörü kimliğimizle birden farklı çözümü bir araya getirerek ihtiyacınıza göre entegre sistemler oluşturuyoruz.

Veri Merkezi– IaaS (Infrastructure as a Service) & PaaS(Platform as a Service)

Servis sağlayıcıların tesislerinde bulunan sunucu, depolama, yönlendirici, anahtar, güvenlik duvarı, yük dengeleyici gibi cihazların, mülkiyeti kullanıcısının üzerinde olmaksızın kiralanarak kullanılmasıdır. Bu servis çeşidine sanallaştırma ortamları da dahildir. Sadece fiziksel cihaz parkından oluşması gerekmez.

PaaS (Platform as a Service)

Kullanıcıların, üzerinde kendi web uygulamalarını geliştirebilecekleri, çalıştırabilecekleri ve yönetebilecekleri bir platformdur. Kiralama prensibiyle çalışıldığı için, sahip olma maliyetlerini sıfıra düşürdüğü kullanıcıları, ürünlerin bakım ve yükseltme maliyetleriyle uğraşma zorunluluğundan kurtarır. Platformun kurulumu ve ayakta tutulması için kullanıcının bilgi birikiminin olması gerekmez, bu bilgilere servisi veren sağlayıcının sahip olması yeterlidir.

NFV (Network Function Virtualization)

Geleneksel ağ bileşenlerinin (yönlendirici, anahtar, güvenlik duvarı, yük dengeleyici gibi), endüstrinin marka-bağımsız sunucuları üzerinde, her biri ağ fonksiyonuymuş gibi, sanal cihazlar olarak çalıştırılmasıdır. Cihaz bağımsız kurulumda, kabiliyet ve kapasite artırımı için marka bağımlı yeni donanım versiyonlarının piyasaya çıkmasını beklemeye gerek yoktur.

Ağ iletişim fonksiyonlarının tek bir kontrol noktasından, istenildiği gibi kapatılıp açılabilmesi; istenen coğrafi konumda hazırlanmış paket konfigürasyonuyla bir anda yaratılabilmesidir. Söz gelimi, bir servis sağlayıcının İstanbul’daki merkezinden yapılan kısa bir konfigürasyonla, Türkiye’nin veya dünyanın herhangi bir noktasındaki veri merkezinde, istenen veri merkezi topolojisinin bir anda beliriverecek biçimde kurgulanabilmesidir.

Açık Uygulama Programlama Arayüzü (API) vasıtasıyla, marka bağımsız olarak, genel teknolojiyi kendi mimarisinde destekleyebilen bütün markalarla uyum içerisinde hizmet dağıtımını (service-delivery) otomatize edebilmesidir.

SDN (Software Defined Networking)

Yazılım tarafından tanımlanan ve Açık Uygulama Programlama Arayüzü (API) vasıtasıyla donanımdan bağımsız şekilde uygulama yönelimli (application-centric) olarak, farklı BT gruplarının aynı politika etrafında toplanmak suretiyle ortak hareket edebilmesine olanak veren bir yaklaşımdır.

Organizasyonların uygulama yayılma (deployment) ve teslim (delivery) sürelerini anlamlı ölçüde kısaltarak kolaylaştıran, hata yapma riskini azaltan, maliyetleri kritik şekilde düşüren, politikalar doğrultusunda yürütülen (policy-driven) bir süreç-akış otomasyon yaklaşımıdır. Farklı BT gruplarının ortak politikalar vasıtasıyla aynı dili konuşmasını sağlayarak, kurulum ve işletme süreçlerini çok daha sade ve kısa sürede tamamlanabilir kılar.

Netaş olarak, “Güvenilir-Teknoloji-Danışmanı” ve “Türkiye’ nin 1-numaralı Sistem Entegratörü” kimliğimizle kesintisiz ve sürdürülebilir kurulum-bakım-destek hizmetleri sunmanın yanı sıra; sahip olduğumuz ArGe birimi sayesinde de yeni teknoloji ve yaklaşımları zamanın ve sektörlerin değişen ihtiyaçlarına göre özgün bir yaklaşımla şekillendiriyoruz.

Daha fazla bilgi alın!

Hemen bizimle iletişime geçin, sizin için en uygun fırsatlardan faydalanmaya başlayın.

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020