Türkiye’nin köklü ve yetkin ArGe’si Ersin Öztürk’e emanet

Geride bıraktığı 50 yılda ArGe tarihine birçok ilki ve yenilikçi teknolojiyi kazandıran Netaş ArGe’sinin yeni Genel Müdürü Ersin Öztürk oldu. 23 yıldan bu yana Netaş ArGe’sinde farklı pozisyonlarda görev olan Ersin Öztürk, 12 Kasım 2021 tarihinden bu yana ArGe Genel Müdürlüğü görevini vekaleten sürdürüyordu.

Türkiye’de ArGe kültürünün ve ekosisteminin temellerini atan Netaş’ta böylesine önemli bir sorumluluğu üstlenmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Öztürk; “İlk yazılım ihracatını gerçekleştiren, köyden kente iletişim altyapısını en modern iletişim ağları ile sıfırdan ören ve binlerce mühendis yetiştiren Netaş ArGe’si olarak yerli mühendislik gücümüz, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerimiz ve sunduğumuz hizmetlerimiz ile gurur dolu yeni bir gelecek yazmaya hazırlanıyoruz. Telekom ArGe, Savunma ArGe, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ArGe olmak üzere üç ana odakta sürdürdüğümüz çalışmalarımızla ülkemizin yerli imkanlar ile dijital dönüşümüne ilham olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni nesil teknolojilerin ArGe’sinde “çevik dönüşüm”

Netaş ArGe’sinin çok yönlü yetkinliği, inovasyon kültürü, bilgi ve deneyimi sayesinde farklı coğrafyalardan her dikeye özel verimliliği, iletişimi ve mobiliteyi artıran ürün ve çözümler geliştirdiğini vurgulan Öztürk; “Özel ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşümüne öncülük ediyor, yetkin ve geniş mühendislik kaynağımız ile eş zamanlı büyük ölçekli projeler hayata geçiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler üzerine danışmanlık hizmeti sağlarken; test süreçlerinden yazılım-uygulama geliştirmeye kadar birçok alanda sahip olduğumuz deneyimle kurum ve kuruluşlara destek sunuyor, referans projeler üstleniyoruz. Gerçek zamanlı haberleşme uygulamaları, sinyal işleme algoritmları, gömülü ve masaüstü uygulama yazılımları geliştirirken; IoT, VoIP, büyük veri analitiği, bulut bilişim, multimedya, genişbant iletişimi, raylı sistemler için sinyalizasyon, güvenli haberleşme, bütünleşik iletişim, 5G ve ötesi gibi yeni nesil teknolojilere odaklı çalışıyoruz. Sözkonusu bu çok yönlü  yetkinliklerimizi ve kapsamlı çalışmalarımızı Netaş’ın 5 Sütunda Akıllı Dijitalleşme Akıllı Dönüşüm stratejisi altında modelleyerek, daha çevik hareket eden bir ArGe yapısına geçecek adımları atıyoruz” dedi.

Uygulama Dönüşümünü test hizmetleri ile destekliyoruz

Öztürk, Netaş’ın Akıllı Dijitalleşme, Akıllı Dönüşüm altında sunduğu beş sütundan biri olan Uygulama Dönüşümü altında ArGe’nin yazılım projeleri üstlenmelerinin yanı sıra 500’ün üzerinde mühendisi ile Türkiye’nin üç telekom operatörü ve en büyük ilk beş bankası dahil olmak üzere toplam 30 şirkete test hizmeti sunduğunu söyledi. Öztürk, Test Hizmetlerinde derinleşmeye devam ederken ArGe’de özgün olarak VisiumLab ürün ailesi altında geliştirdikleri test ürünleri ile yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyüyeceklerini söyledi. Ersin Öztürk, bunun ilk adımını da Azerbaycan’ın en büyük bankasına Visium Farm ürünü ihraç ederek attıklarını hatırlattı. Öztürk, yeni test ürünü Visium Manage’in de dokuz bankanın oluşturduğu bir finans kuruluşuna ilk satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

25 yılı aşkın savunma ArGe tecrübemizle ihracat hedefimiz yüksek

Ersin Öztürk, savunma sanayisi için en ileri iletişim teknolojilerini yerli ve milli olarak geliştirdiklerini; kara, hava ve deniz muhabere cihazları için çözümler sunduklarını söyleyerek; “Savunma sektörüne yönelik, yüksek teknolojiye sahip, dünya standartlarında haberleşme sistemleri tasarlıyoruz. Amacımız farklı coğrafyalardaki fırsatları değerlendirerek, ülkemizin savunma sanayi ihracatına olan katkımızı artırmak” açıklamasında bulundu.

Dünya ArGe’sine yön veren platformlarda ülkemizi temsil ediyoruz

“Uluslararası ArGe platformlarında geleceğin teknolojilerini bugünden geliştiriyoruz” diyen Ersin Öztürk, “Avrupa Birliği ArGe programlarında sürdürülebilir bir yaşam için akıllı teknolojiler vizyonumuzla yer alıyoruz. Katma değeri yüksek e-sağlık çözümlerinden rüzgâr türbinlerindeki verimliliği artıracak uygulamalara, akıllı tarım projesinden binaların dijital modellerinin dijital platformda yönetilmesine kadar çeşitli alanlarda önemli projeler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ersin Öztürk kimdir?

Ersin Öztürk, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesini, 2019 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği bölümünden doktora derecesini aldı. İş hayatına 1995 yılında Donanım Tasarım Mühendisi olarak başlayan Ersin Öztürk, 1999 yılında Netaş ArGe ekibine katıldı.

Netaş: ArGe’de 50 yıl

 • +5.000 proje
 • +10.000 Ar-Ge mühendisi
 • +80 ülkede kullanılan çözümler
 • +100 sinyalleşme protokolü
 • + 40 milyon satır kod
 • +1.000 kart tasarımı
 • Yerli tasarımlarla sağladığı tasarruf + 4 milyar $
 •  Toplam 525 patent başvurusu
 • 189 tescilli patent, 59 tescilli marka
 • 10 yılda 500 milyon dolar yazılım ihracatı
 • 153’ü uluslararası 195 bilimsel yayın
 • 69 AB Proje Başvurusu
 • AB projesinde 38 ülke ile 830 iş birliği
Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020