Bulut her şeyi değiştirdi. Bulut devriminden önce yeni uygulamalar üzerinde çalışmak için donanım ve yazılım satın almak, yeni BT ortamları kurmak için zaman ve para harcamak gerekiyordu. Bulutun ortaya çıkışı bu paradigmayı tamamen değiştirdi; inovasyonun önündeki altyapı ve sermaye giderleri gibi BT engellerini ortadan kaldırdı.

Bulut günümüzde hem geliştiricilere hem de iş kullanıcılarına ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara hızlı ve kolay erişim sunuyor. Esnek bulut çözümlerinin sunduğu ihtiyaçlara göre ölçeklenebilen dinamik kaynaklar ise ön yatırımı gerekçelendirme ve gereksinimleri karşılayacağını ummaya dayalı BT pratiklerinin tarihe karışmasını sağladı. Bu sayede geleneksel BT operasyonlarının gerektirdiği yatırım ve masraflara kıyasla çok daha düşük maliyetli çözümler sunan bulut, günümüzde iş dünyasının temel taşlarından birisine dönüştü. Kritik veriler ve iş süreçleri giderek artan şekilde buluta taşınıyor, ölçek bağımsız tüm şirketler bulutun sunduğu esneklik ve yüksek performanstan faydalanıyor. Küresel ekonominin belirsizliğini koruduğu ve dünyanın en büyük şirketlerinin bile önlemler almaya gittiği bu dönemde, bulut çözümleri masrafları azaltırken üretkenliği artırmaya ve değer yaratmaya yardımcı olarak şirketler için önemli avantajlar sunuyor.

Geleneksel veri merkezi mantığını unutun

BT yöneticileri, odaklanmış bir dizi strateji uygulayarak değer yaratma kabiliyetlerini korurken bulut operasyonlarının maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirler. Bunun için ilk olarak veri merkezi mantığını terk etmek gerekiyor. Sabit giderlere sahip olan veri merkezleri, BT kaynaklarının sürekli olarak ve azami şekilde kullanılması mantığıyla çalışır. Ancak bulutta her şey dinamiktir. Kullanımda olan ancak aslında faydalanmadığınız kaynaklar ve depolama alanları bulut maliyetlerinin yükselmesine yol açar. Bu nedenle, bulut kaynaklarının ve uygulama yüklerinin kontrol altında tutulması önem arz ediyor.

Şirketlerin sağlıklı ve sağlıksız bulut maliyetlerini ayırt etmeleri gerekiyor. Yeni dijital yeteneklerin geliştirilmesi, dijital benimsemenin artması ve kullanıcı tabanının büyümesi, artan bulut maliyetlerine yansıyabilecek sağlıklı artış örnekleridir. Ancak çoğu zaman bu maliyet artışları, artık kullanılmayan kaynakların kapatılmaması gibi kötü tüketim alışkanlıklarının veya kaynak yönetiminin neden olduğu sağlıksız büyümeyi de örtbas eder.

Bulut maliyetlerini kontrol altında tutun

Bulutun dinamik yapısı ve sunduğu gelişmiş kontroller, sağlıklı büyümeyi teşvik etmek ve bulut harcamalarının iş öncelikleri doğrultusunda önemli kullanım durumlarına yönlendirilmesini sağlamak için birçok avantaj sunuyor. Ancak bunun için ilk olarak iş birimi liderlerinin faydalandıkları bulut tabanlı hizmetlerin maliyetlerinden haberdar oldukları bir sorumluluk düzeni kurulması gerekiyor. Bu yalnızca stratejinin başlangıcını oluşturuyor.

Bulut, şirketler için birçok maliyet ve performans optimizasyonu şansı sunuyor. Daha iyi haber ise bunların birkaç basit adımla ulaşılabilir olmaları. BT liderleri kullanılmayan kapasiteleri düşürebilir, zamanlama ve otomatik ölçeklendirme özelliklerini devreye alabilir ve hizmet seviyelerini uygulama gereksinimlerine göre ayarlayabilir. McKinsey’e göre, kolaylıkla gerçekleştirilebilen bu hamleler dramatik kazanımlar getiriyor: ABD’de bir kamu kurumu bu basit adımları izleyerek büyük kazanımlar sağladı. Bulut hizmetlerini kullandıkları uygulamaların gereksinimlerine göre optimize eden, artık kullanmadıkları hizmetleri sonlandıran, bazı temel depolama katmanlama standartlarını benimseyen ve en önemlisi de bulut kaynaklarını en son sürümlerine güncelleyen kurum, bulut maliyetlerinden yüzde 20 tasarruf etti.

Bulutta önünüzü görün

Bir bulut ortamında dinamik olarak değişen tüm parametreleri kontrol altında tutmak ve yönetmek insani olarak mümkün değildir. BT ekipleri, kaynak optimizasyonunu en düşük maliyetle sürekli otomasyona bağlamak için görünürlük, içgörü ve öneriler sunacak uygulama kaynağı yönetim araçlarından faydalanmalı. Bu araçlar, buluttaki kaynak yönetimini takip etmek ve sağlıksız maliyet artışlarını önlemek için elektronik tablolar hazırlamak ve sürekli güncel tutmaya çalışmak gibi geleneksel yöntemlere başvurmanızı gerektirmez.

Bulutta maliyetleri düşürmenin ve performansı artırmanın anahtarı görünürlükten geçiyor. Netaş uzmanlığıyla sunulan Cisco Intersight bulut operasyon platformu, sahip olduğu yük dengeleme ve optimizasyon özelliğiyle şirketlerin bulut ortamlarına azami görünürlük kazandırıyor. BT altyapılarını ve ortamlarını entegre bir tedarik zinciri olarak ele alan Cisco Intersight Workload Optimizer (IWO), donanımlardan sanal makinelere, konteynerlerden uygulamaların dinamik parametrelerine kadar BT ortamlarındaki tüm kaynakları birbirine bağlıyor ve etkin biçimde yönetiyor. Bu sayede kullanılmayan kaynak kapasiteleri ve kötü kullanım alışkanlıkları saptanırken, kaynağından optimize edilen uygulamaların performansları artıyor ve bulut maliyetleri kontrol altında tutuluyor.

Cisco Intersight, dinamik olarak sürekli değişen uygulama kaynak taleplerini gerçek zamanlı değerlendiriyor. Bu değerlendirmeler ışığında, bulut kaynaklarının ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda mümkün olan en düşük maliyetle sunulması için iş yüklerinin nasıl ayarlanabileceği konusunda içgörüler ve somut öneriler sunuyor.

Bulut harcamalarında yüzde 20’ye kadar tasarruf

Cisco Intersight’ın akıllı önerilerine kulak veren şirketler bulut harcamalarından yüzde 15 ile 20 arasında tasarruf ediyor. Cisco tarafından paylaşılan verilere göre, bir şirket IWO’nun önerdiği eylemleri gerçekleştirerek aylık bulut harcamalarını 60.000 dolar azalttı. IWO söz konusu şirket için aynı zamanda bellek, sanal makine kapasitesi, işlemci çekirdekleri ve boşa harcanan depolama konularında otomatik optimizasyon özelliğiyle elde edilebilecek 6 milyon dolar değerinde ek tasarruf saptadı.

Bulut harcamaları en yüksek olan şirketler genellikle genel bulutu yeni uygulamalar geliştirmek için kullananlar oluyor. Intersight bu şirketlerin bile bulut harcamalarında dramatik tasarruflar sağlayabiliyor. Örneğin, AWS üzerinde geliştirme ortamları barındıran bir şirket, IWO’nun otomatik optimizasyon özelliği sayesinde bulut harcamalarından aylık 80.000 dolar tasarruf etti.

Cisco Intersight ile akıllı ve proaktif adımlar

Bulut sağlayıcılarının sunduğu araçlar yalnızca bulut kaynaklarını görebilirken, Cisco Intersight şirket içi, bulut ve sınırı kapsayan tüm altyapıya kör nokta bırakmayacak şekilde azami görünürlük kazandırıyor; BT kaynaklarının birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını da göz önüne seriyor. Bulut sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verilere dayanarak bulut maliyetlerini düşürmek için önerilerde bulunan Intersight, dinamik olarak değişen uygulama gereksinimlerini en düşük maliyetle karşılayan kaynak yerleşimlerini öneriyor. Uygulama performans yönetimi (APM) araçlarıyla entegre çalışarak kaynak katmanının üzerinde bulunan uygulamalarda neler olduğunu da saptayan Intersight, iş yükü kaynaklarına bağlı ortaya çıkan uygulama sorunlarını algılıyor, olası sorunlara karşı onlar daha meydana gelmeden önce BT yöneticilerini uyarıyor ve ortaya çıkmalarını önlemek için etkili öneriler sunuyor.

Bilgi işlem kaynakları arasındaki ilişkiyi anlayan Intersight, uygulama performansını etkileyebilecek veya uygulama kesintisine neden olabilecek durumlar hakkında öngörüler ve uyarılar sağlıyor. Ardından performans sorunlarını önlemek için kaynakların nasıl ayarlanacağına ilişkin önerilerde bulunuyor. Intersight aynı zamanda otomatik olarak azami uygulama performansı sağlamak için iş yüklerini ve kaynaklarını optimize ederek bulutun esneklik avantajından faydalanılmasını sağlıyor.

Cisco Intersight, buluta geçmeyi düşünen şirketler için ise kaynakların ve maliyetlerin optimize edilmesini sağlıyor. İş yüklerinin veri merkezinde nasıl çalıştığını değerlendiren çözüm, başarılı bir buluta geçiş stratejisinin temel unsurlarının belirlenmesini de kolaylaştırıyor.

Dijital dönüşüm stratejisini 5 sütun üzerine kuran Netaş, bu stratejinin ilk ayağını BT altyapı dönüşümü olarak tanımlıyor ve 120’ye yakın iş ortağının en yeni akıllı teknolojilerini, Ar-Ge’deki köklü bilgi birikimini ve şirketi BDH ile saha destek yeteneklerini birlikte sunarak geleceğe hazır olmanızı sağlıyor. Netaş, buluttan azami faydayı sağlarken maliyetlerini kontrol altında tutmak isteyen kurumlara iş ortağı Cisco’nun alanında lider bulut çözümleriyle destek oluyor.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020