1967 yılında, ülkemizin iletişim altyapısını tamamen yerli üretimle kurmak üzere yola çıktık. Hedefimiz Türkiye’nin ilk özel ve yerli telekom ArGe’sini kurmak, ilk yazılım ihracatını gerçekleştirmekti. Bugün, çıktığımız yolda, yakın coğrafyanın dijital dönüşüm mimarı olarak, gururla yürümeye devam ediyoruz.

Ne mutlu ki, vizyonumuz, hizmet kalitemiz, saha gücümüz, çoklu iş ortaklığı yapımız ve üretim kabiliyetimiz, bizi bölgenin lider teknoloji markası yaptı.

Bu başarıyı korumak ve ülkemizin adını dijital ligde en üst sıralarda görmek için canla başla her gün çalışıyoruz. Finanstan eğlenceye, savunma sanayisinden ulaşıma, birçok farklı sektörde örnek projeler üreterek, ülkemizin akıllı iletişim ve teknoloji altyapısını kuruyoruz.

ArGe’mizdeki yüzlerce mühendisimizle, nesnelerin interneti (IoT), VoIP, büyük veri analitiği, bulut bilişim, multimedya, geniş bant iletişim, GSM-R, siber güvenlik ve savunma iletişimi gibi yeni nesil teknolojiler üzerine düşünüyor, çalışıyoruz.

Bugün Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya kadar birçok ülkede, bütünleşik iletişim çözümleri geliştiriyor, dijital dönüşüm projelerinde yer alıyoruz.

Kuruluşumuzun ilk gününden beri odağımızda hep ülkemiz var. Hedefimiz; yerli kaynaklarımızla, mühendislerimizle, 55 yılı aşkın deneyimimizle ülkemizi bölgenin teknoloji üssü haline dönüştürmek.

Vizyon
Ülkemizi ve bölgemizi daha dijital ve daha iyi bir geleceğe taşımak

Misyon
En yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini özel ve kamu kuruşlarının, savunma sanayiinin ve nihai kullanıcıların yararına sunmak

Kilometre Taşları

1967

PTT ile Northern Electric arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla Netaş kuruldu.

1973

Türkiye’nin Telekomünikasyon alanında ilk özel Ar-Ge’si kuruldu.

1993

Hisselerin %23’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edildi.

2007

Nortel Kürsel Yüksek Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi kuruldu.

2008

Kanun kapsamında “Ar-Ge Merkezi” statüsü kazanıldı.

2010

Nortel’in %53,13 hissesini, OEP RHEA Türkiye Teknoloji BV satın aldı.

2017

Dünya telekomünikasyon teknolojileri devi ZTE, Netaş’ın yüzde 48,04 hissesini satın aldı.

Değerlerimiz

Üst Yönetim

Sinan Dumlu

CEO

Alp Söker

İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi

Alper Acındı

Mali İşler İcra Kurulu Üyesi

Börgehan Köksal

Kurumsal Uyum İcra Kurulu Üyesi

Burhan Metin

Kamu ve Savunma İcra Kurulu Üyesi

Bülent Elönü

Taşıyıcı Şebekeler İş Birimi İcra Kurulu Üyesi

Ersin Öztürk

ArGe Genel Müdürü

Koray Otyam

BDH Genel Müdürü

Mei Bowen

Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Dr. Xi Guang Qing

Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Uyum Politikalarımız

Güvenilir İş Ortağı
 • Netaş olarak, ana hedeflerimizden biri müşterilerimiz için güvenilir bir iş ortağı olmaktır. Hem iş ilişkilerimizde hem de kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak adil, şeffaf ve dürüst olma ilkelerine bağlı bir şekilde hareket ederken müşterilerimize, güvenli ve yüksek kaliteli telekomünikasyon ekipmanı sağlamayı taahhüt ediyoruz.
 • Bu doğrultuda şirket olarak ana hissedarımız ZTE Corporation (ZTE), ihracat uyum politikalarını ve süreçlerini ödün vermeksizin yakından takip ediyoruz.
 • ZTE, uyumu rekabetçi bir iş avantajına dönüştürmek amacıyla, verimli ve organize bir uyum kontrol planı oluşturmayı, uyum planını tüm iş süreçlerine dahil ederek sektörde, birinci sınıf bir uyum yönetim sistemi kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
 • Önde gelen hukuk firmaları ve danışmanlarla ortaklık kuran ZTE; BIS tarafından yayınlanan İhracat Uyum Programı (Export Compliance Program-ECP)’nın sekiz unsuruna uygun olarak ISO 37000 Kuruluşların Yönetişimi Rehber’inde yer alan kuruluş yönetişim standartları ve kuralları ile uyumlu bir uyum yapısı oluşturmuştur.
 • ZTE ayrıca, dünya lideri olan uyum kapsamındaki SAP Global Ticaret Hizmetleri (SAP GTS) gibi yönetim araçlarını ve takip sistemlerini tüm kalemlerin sınıflandırılması, yasaklı taraf listesi kontrolleri ile global düzeydeki depolarının yönetimi için kullanıma almıştır.
 • Netaş olarak bizim de önemli misyonlarımızdan biri Türk şirketleri arasında İhracat Kontrol Uyum süreçlerinin referans noktası haline gelmektir. Bu amaçla, 2018 yılında Netaş’ta, kendi Uyum Departmanımızı kurmuş olup Yönetim Kurulu’na bağlı bir Baş Uyum Görevlisi atadık.
Güçlü İhracat Uyum Programı
 • Netaş ve iştirakleri için ZTE’nin önderliğinde güçlü bir İhracat Uyum Programını uygulamaya aldık ve bu programın etkin bir şekilde uygulanması için gerekli kontrol noktalarını oluşturduk. Uyum Politikamızda da belirtildiği üzere yasaklı herhangi bir ülke veya üçüncü tarafla iş ilişkisine girmemeyi taahhüt ederiz. Bu amaçla, SAP GTS modülünü kullanarak yasaklı ülkelerle/kişilerle herhangi bir iş ilişkisine girmemek için tüm işlemlerimizi otomatik olarak izler ve kontrol ederiz.
 • Güçlü bir İhracat Uyum Programı’na sahip olmanın temel amacı şirket içerisindeki ihracat uyum konularındaki ihlal riskini minimuma indirmek ve hatta ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hareket etmek, çalışanların özellikle ihracat uyum alanındaki farkındalıklarını arttırmak ve sistematik bir uyum mekanizmasına sahip olmaktır. 
İhracat Uyum Programı (ECP)'nın 8 Unsuru
 • İhracat uyum kontrol planının teşvik edilmesi.
 • Şirket içinde önlenebilir risklerin belirlenmesi.
 • Düzenli olarak değerlendirmeler yapılması.
 • Yeniden ihracat dahil olmak üzere yetki sınırının tanımlanması, sınıflandırma ve ihraç edilebilirliğin belirlenmesine yönelik süreçler oluşturulması.
 • Düzenli olarak genel farkındalık sağlanması ve birime özel ihracat uyum eğitimi verilmesi.
 • Kayıt tutma prosedürleri düzenleyici gereklilikleri karşılar.
 • İlgili çalışanlar uygun prosedüre uyar.
 • Denetimler, mevzuata ilişkin değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenlenir.
 • Denetimler, düzenli beklentileri karşılar ve tüm birimleri kapsar.
 • Anonim olarak bildirimde bulunabilecek kanalların oluşturulması.
 • Soruşturmalar için süreçler oluşturulması.
 • İhracat Uyum Kılavuzu, yürürlükteki yönetmelikleri yansıtır.
 • Kılavuzun incelenmesi ve güncellenmesine yönelik süreçler oluşturulması.

Marka Politikaları

Sertifikalarımız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Sıfır Atık Belgesi

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020