ÖZET

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla başlattığı FATİH Projesi’ni NETAŞ Ağ Çözümleri ile hayata geçirdi.

İŞ PROBLEMİ

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde bilişim teknolojilerinin eğitim sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sürecinin temel araçlarından biri olarak görülmesi ve hem öğrencilerin hem öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımının hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı:

  • Örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanmasını,
  • Öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandı­rılmasını,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesini talep etti.

NEDEN NETAŞ?

12 istekli ihaleye iştirak etmiş olup, Bir kaç isteklinin ihaleye ilişkin olarak vermiş oldukları teklif dosyalarının tam ve yeterliliği olmadığına karar verilmiş olup, değerlendirme dışı kalarak, elenmişlerdir.

İhale Pazarlık usulü olduğundan dolayı İsteklilerden 2.teklifleri ve son olarak 3. teklifleri istenmiştir, teklifler de verilerek ihalenin oturumu sona ermiştir. 4 lotta da diğer firmalardan, Probil (NETAŞ) ekonomik açıdan en avantajlı teklif çıkarak Sözleşmesi 03.03.2015 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmıştır.

STRATEJİK YAKLAŞIM ve ÇÖZÜM

Aktif ve Pasif ürünlerin ekspertiz  muayene aşamaları hedeflenen zamanda gerçekleşmesinin sağlanması. Sahadaki operasyonelden kaynaklanan riskleri öngörerek minimizeye indirilmesi. Okullarda sınıfların keşifi yapılırken çok dikkatli ve titiz bir çalışma yapılması. Kurulumlar yapılırken malzemelerin en uygun şekilde kullanımı ve minimize etmek için personellere öncesinde eğitim verilmesi. Proje planına uygun hareket edebilmek için ürünlerin sevkiyatının iyi planlanması. Maliyet indirimlerini korumak için back to back şartların sağlanması. Cezaya girmememiz için  projenin  iyi yönetilmesi ve hedeflenen süre içerisinde kabulün alınması.

SONUÇ

NETAŞ, Fatih Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 46 ilde 9052 adet okula:

  • Yerel alan ağı kurulumunu gerçekleştirmekte,
  • Okul ortamında öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim dokümanlarına ve sosyal bilgi ihtiyacına elektronik ortamda erişimlerini sağlamakta,
  • Okul ortamındaki elektronik paylaşımın kullanımına yönelik istatistik verilerin merkezden toplanmasını sağlamaktadır.

 PROJENİN SÜRESİ

Projenin 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. Birinci yılda Lise ve ortaöğretim okullarının ihtiyaçlarının tamamlanması, kurulumu ve geçici/kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımına yönelik çözümler tamamlanacaktır. Diğer kalan zamanda da bakım, destek ve güncelleme hizmetleri sağlanacaktır.

ÇÖZÜM ORTAKLARI

Switch ve Kablosuz Erişim cihazlarında Edge Core ve Huawei çözüm ortaklarımızdır.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020