NETAŞ, AFAD’ın ihtiyaçlarına, yenilikçi altyapı ve yazılım çözümlerinin yer aldığı AYDES Projesi ile cevap verdi.

ÖZET
Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) projesi kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ihtiyaç duyduğu bilişim altyapısı ve karar destek merkezli yönetim modeli için dünyanın ilk ve tek bütünleşik yazılımı geliştirilmiş ve sürdürülebilir bir afet yönetim ve bilgi sistemi oluşturulmuştur.

İŞ PROBLEMİ
AFAD’ın, sebebi farklı birçok afet durumunu, tek bir noktadan, Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı ve bütünleşik bir sistemle yönetme ihtiyacı.

NEDEN NETAŞ
Netaş’ın, kamu sektöründe başarı ile tamamladığı pek çok büyük marka proje bulunması, güvenilir ve güçlü sistem entegratörü pozisyonu, birçok kez yazılım ihracat şampiyonu olan ve 200’den fazla küresel operatör için yazılım çözümleri geliştiren ArGe ekibinin gücü, AYDES Projesinde ana yüklenici olan Türksat ile birlikte geçmişte başarıyla gerçekleştirilen ortak ArGe projesi ve yine Türksat ana yükleniliciğinde başarıyla gerçekleştirilen KKTC E-Nüfus projesi, Netaş’ın AFAD AYDES proje ihalesine davet edilmesinde önemli etkenler olmuştur.

STRATEJİK YAKLAŞIM ve ÇÖZÜM
AYDES projesi kapsamında, afet öncesi (hazırlık ve zarar azaltma),  afet sırası (müdahale), afet sonrası (iyileştirme) aşamalarını içeren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD süreçlerini ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin (İAADM) acil durum süreçlerini içerecek şekilde, çeşitli kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmasına imkân verecek, afet ve acil durum yönetiminde ihtiyaç duyulan kurumların ürettiği verilerle entegrasyonu sağlayacak, sürdürülebilir bir afet yönetim ve bilgi sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Proje amaçlarının gerçekleştirilmesiyle ulusal çapta afetlere hazırlık derecesinin artırılması ve muhtemel afetler neticesinde oluşacak zararların asgari düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.
AFAD’ın yönetim süreçlerini içermesi ve afet yönetiminde sağlayacağı verimli kaynak yönetimi, hızlı müdahale, etkin koordinasyon, bilgi yönetimi ve karar destek sistemleri katkıları ve kabiliyeti açısından Dünya’daki afet yönetimi yapılan sayılı projeler arasında rahatlıkla gösterilebilir.
SONUÇ

AYDES Projesi ile;

  • Kurum, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Ortak Harekât Resmi tabanlı bir Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemine kavuşmuştur.
  • İlgili Kurum ve Kuruluşlarla bütünleşmiş bir veri tabanına sahip olunmuştur (30+ iç ve dış sistem ile entegrasyon)
  • Afet yönetiminde görevi olan tüm paydaşlarca ulaşılabilir bir sistem ortaya çıkmıştır.
  • Etkin kaynak yönetimi yapma imkânı sağlanmıştır.
  • Merkezi komuta kontrol yapısına sahip olunmuştur.
  • Durumsal farkındalığı destekleyen, erken uyarı ve tahmin ile modelleme ve simülasyon yapabilen bir sistem oluşturma amacını desteklemektedir.
  • Karar destek mekanizmalarına sahip bir yapı oluşmuştur.
  • Proje yedekli, güvenli ve kesintisiz bir sistem altyapısı üzerine inşa edilmiştir.

PROJENİN SÜRESİ

Proje 6 ay, 9 ay ve 7 aylık üç faz şeklinde planlanmış ve 2017 yılının sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

PROJEYE ENTEGRE EDİLEN NETAŞ SİSTEMLERİ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI

Kamu çözümleri altında ICT R&D yazılım geliştirme ekiplerinin çalışmaları ile uygulama yazılımı sıfırdan geliştirilmiştir. Projenin Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü, Başarsoft firmasının harita altyapısı kullanılarak tasarlanmıştır.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020