2000’li yıllardan bu yana hızla gelişen teknoloji, artık bir yaşam platformu oluşturuyor. Bu platform sadece insanların değil, makinelerin de aralarında iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Teknolojinin gelişmesi “dijital dönüşüm” gibi önemli bir konuyu da gündeme getiriyor. Artık herkes, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya plansız, etkin ya da edilgen olarak dijital dönüşümü yaşıyor. Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’ları tarafından öncelikli gündem maddesi olarak değerlendirilen dijitalleşme, bugün hemen her sektörün ajandasına girmiş önemli bir kavram. Kurumlarda farklı süreçlere ait  verilerin ayrıntılı incelenmesini ve doğru okunmasını sağlayan birleştirici sistemlerin kullanımının hızla arttığını gözlemliyoruz.

Türkiye’nin dijitalleşme performansını dikey endüstriler bazında değerlendirdiğimizde, finans, kamu ve telekom-medya sektörlerinin ilk üç sıradaki yerini koruduğunu görüyoruz. Bunları enerji, üretim, perakende, lojistik ve sağlık sektörleri takip ediyor. Sektöre özel çözümlerin ve dikey bazlı yaklaşımın önem kazandığını gözlemliyoruz. Ancak, daha alacak çok yolumuz var. Dijitalleşmenin her alanda yaygınlaşması gerekiyor. Üst yönetimin de dijital dönüşüme bu gözle bakması ve hem kurumlarını hem de Türkiye’yi ileriye götürecek dijital teknolojilere odaklanarak kendi faaliyet alanlarında örnek projelere imza atmayı hedeflemesi gerekiyor.

Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı Netaş olarak, Türkiye’deki dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Bu konudaki liderliğimizi, müşteri odaklı inovatif yaklaşımlardan alıyoruz. Küresel standartlarda çalışan, aynı zamanda lokal pazara da hakim, Türkiye’nin bir numaralı sistem entegratörü olarak büyük çaplı dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. Kurumsal yapımızdan ürünlerimize kadar her alanda dijitalleşmenin öncülüğünü üstlendik ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Kurumlara uzun vadeli yatırım planları yapmalarını ve güvenli iletişim altyapısına ve uzman entegrasyona önem vermelerini öneriyoruz.

Farklı birimlerin yöneticileri dijital dönüşüm sürecine kendilerini ve ekiplerini nasıl hazırlamalı? 

Teknolojide meydana gelen gelişmeler ülkemizin gelişimini destekleyerek büyümesine olumlu katkı yapıyor. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerine uygulanması, iş yapma biçimlerinin yapılandırılma sürecini iyileştiriyor ve işgücü verimliliğini olumlu etkiliyor. BT ve telekomünikasyon sektörlerinin gelişimi, değişen dünyaya uyum sağlama konusunda büyük önem taşıyor ve şirketlerin verimliliğine sunduğu katkıyla ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Türkiye’de yazılım ve ihracat tarafında sevindirici bir büyüme yaşanırken, önümüzdeki dönemde, dünyayla paralel olarak Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, bulut hizmetleri ve nesnelerin interneti konularının da önem kazanacağını düşünüyoruz. Bu konular, gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde etkin olacağından, hem yazılım geliştirme hem de hizmet tarafında sektörün büyümesine olumlu etki edecek. Dolayısıyla, birim yöneticilerinin de bu gelişmeleri dikkate alarak, sorumlu oldukları süreçlerde en yüksek verimliliği sağlayacak dijital çözümlere yönelmesi gerekiyor. Bu noktada, dijitalleşmede uzman kurumlarla çalışarak kendi birimleri için en uygun yol haritasını belirlemelerinde fayda bulunuyor.

Netaş olarak, sahip olduğumuz uluslararası iş yapma tecrübe ve yetkinliklerimizle, yaklaşık 50 yıldır ülkemizin teknolojik değişimine ve yetkin insan kaynağı sayısının artmasına katkı sağlıyoruz.

Patron ve yöneticilerin teknoloji yaklaşımları nasıl olmalı?

Patron ve yöneticilerin teknoloji yaklaşımlarında “Yönetilen Servisler” kavramına ağırlık vermesi önem taşıyor. “Yönetilen Servisler”, kurum ve kuruluşların maliyetlerini düşürmek ve operasyonlarını iyileştirmek üzere proaktif temelli yönetimsel sorumluluk ve işlevleri dış kaynak kullanımıyla yerine getirmesini ifade ediyor. Bu yöntemle, tüm BT varlıkları müşteri adına yönetiliyor. “Yönetilen Servisler” ile BT maliyetlerinin azaltılması, iş sürekliliğinin desteklenmesi, ana işe odaklanılması, SLA (Service Level Agreement) ile risklerin azaltılması, İK sorumluluklarının azaltılması ve hizmet kalitesinin artması mümkün oluyor. “Yönetilen Servisler” içinde izleme, raporlama, geliştirme, proaktif destek, uzaktan destek, bakım gibi pek çok süreç yer alıyor.

Netaş olarak sunduğumuz Yönetilen Servisler kapsamında, ağ ve sistem yönetimi konusunda uzman ve deneyimli destek mühendisleri ve teknisyenlerden oluşan ekibimizle 7×24 aktif hizmet sunuyoruz. Bünyemizde bulunan SNOC (Security&Network Operaration Center) ‘dan  kurumların ağını oluşturan cihazlardan eşzamanlı olarak toplanan bilgileri  belirli zaman aralıkları içinde raporluyoruz. Ağ ve sistemler üzerinde oluşan ağ ve güvenlik  problemleri önceden saptayarak kısa sürede gideriyor ve böylece iş akışının kesintiye uğramadan devamlılığını sağlıyoruz. Ağ ve sistem performans ölçümleri gerçekleştiriyor, değerlendirmeler doğrultusunda gerekli optimizasyonu yaparak sistemlerin ideal performansta çalışmasını sağlıyoruz. Yazılım ve uygulama güncellemelerini tek bir merkezden zamanında gerçekleştiriyoruz.

Bu süreçte CIO ve CDO’lar diğer yöneticilerin dönüşümüne nasıl bir katkı sağlamalı?

Dijital dönüşüm sürecinde kurumlar, teknolojik altyapıdan insan kaynakları yapısına kadar uzanan bir çalışma içinde oluyor. Birçok kurum, iş süreçlerini akıllı hale getirmek istiyor. Bulut, mobil, sosyal iş ağı ve büyük veri teknolojileri iş yapış şekillerini dijitalleştiriyor ve bu gelişmeler var olan iş ve teknoloji altyapılarının dönüştürülmesini zorunlu bir hale getiriyor. Öncelikle dijital altyapıyı ve dijital ağ yapısını oluşturmak gerekiyor. 2020 yılında kurumsal stratejilerin yerini tamamen digital yol haritaları ve startejileri alacaktır.

Dijitalleşme konusunda en yetkin isimler olan CIO ve CDO’lar, geleceğe ve değişime odaklı dijital stratejiler belirleyerek dijital dönüşüm sürecinde yöneticilere destek olabilirler. Bu kişiler, doğru iş ortaklarını ve doğru araçları seçecek yetkinlikte olmalı ve dijitalleşmenin yalnızca teknoloji satın almayla değil bunun yanında etkili stratejiler belirlemekle ilgili olduğunu bilmeliler. Doğru stratejiler belirlemeli ve bu stratejileri hayata geçirebilecek doğru ve güvenilir iş ortaklarıyla çalışmalılar. Dijital dönüşümün tüm faaliyetlerde yaygınlaşmasını hedefleyerek, kurumun ihtiyaçlarını dikkate alan, güncel çözümler geliştirmeye odaklanmalılar. Dijital stratejileri hayata geçirirken yenilikçiliğe öncelik vermeli ve buna göre ihtiyaçları öngörmeliler. Kurum kültürünün dijitalleşme yönündeki değişimini tetiklerken, sistemleri basitleştirmek veya modernize etmek konusunda maliyet avantajı sunan uçtan uca çözümlere yönelmeliler.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020