Wi-Fi Değerini Dünya Çapında Kanıtlıyor

Wi-Fi teknolojilerinin kullanımı son 20 yılda istikrarlı şekilde yaygınlaşıyor. Wi-Fi 6, daha yüksek kapasite ve performans sağlayarak operatörlerin, sınırlı zamanda maliyetli hücresel ağlar kurma baskısını hafifletiyor. Wi-Fi 6 ve 5G arasındaki tamamlayıcılık, kablosuz bağlantıyı daha da iyileştiriyor.

Wi-Fi 6E, Wi-Fi Spektrum Eksikliğini Gideriyor

Mevcut lisanssız spektrum miktarı 2020 yılına kadar değişmeden kalarak ciddi bir spektrum sıkıntısına neden oldu. Lisanssız yeni bir bant olarak 6 GHz, Wi-Fi dağıtımı için özellikle çekici bir spektrum seçeneği olarak ortaya çıktı.

 • Bitişik Spektrum: 6 GHz bandı mevcut 5 GHz spektrumuna bitişiktir. Bu nedenle 5 GHz bandını destekleyen Wi-Fi cihazlarına 6 GHz özellikleri eklenerek maliyetler azaltabilir. 6 GHz sinyallerinin yayılma özellikleri 5 GHz sinyallerine benzer. Bu, Wi-Fi cihazlarının yükseltilmesini kolaylaştırır ve 5 GHz ağlarının kapsama haritalarının ve ölçümlerinin yeniden kullanılmasını sağlar.
 • Daha Geniş Bant Genişliği: 6 GHz bandı, 1200 MHz bitişik spektruma sahiptir ve daha geniş bant genişliğine izin verir. Böylece HD video, AR/VR ve telepresence gibi yüksek verimli ve düşük gecikmeli hizmetlerin gereksinimlerini karşılar.
 • Azaltılmış Parazit: Wi-Fi uygulamalarında, 6 GHz bandı, yalnızca Wi-Fi 6 cihazları tarafından kullanıldığından nispeten sıkışık değildir. Verim ve gecikme süresi için yüksek gereksinimleri olan uygulamaları 6 GHz bandına kaydırarak, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarındaki tıkanıklık giderilir, böylece dağıtılmış olan Wi-Fi cihazlarının genel kapasitesi ve performansı iyileştirilir.

Wi-Fi 6E, Wi-Fi cihazlarının 6 GHz bandında çalışmasına ve böylece 10 Gbps hız, son derece düşük gecikme süresi ve daha büyük kapasite sunabilmelerine olanak tanıyor. Ancak, 6 GHz bandının benimsenmesiyle ilgili bazı sorunların hala çözülmesi gerekiyor. Örneğin, 2023 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı (WRC-23) bandın lisans rejimini tartışmaya hazırlanıyor.

Wi-Fi 7, Veri Hızlarını Artırmaya Odaklanıyor

Wi-Fi 6, ana verimliliği artırmak amacıyla IEEE 802.11ax yüksek verimli WLAN (HEW) çalışma grubu tarafından standartlaştırıldı. Wi-Fi 7’nin önemli bir amacı, Wi-Fi oranlarını artırmaktır.

4K ve 8K videolar video, yakın zamanda kablosuz yerel alan ağları (WLAN’lar) aracılığıyla iletilen trafiğin büyük kısmını oluşturacak.AR/VR, oyun, uzak ofis ve bulut bilişim gibi yüksek verimli ve düşük gecikmeli yeni uygulamaların da sayıları giderek artıyor.

Wi-Fi 7 (802.11be) standardı şunları amaçlar:

 • En az 30 Gbps maksimum verimi destekleyen en az bir çalışma modunun yapılandırılması;
 • 1 GHz ile 7.125 GHz (2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantları) arasındaki frekans bantlarını destekleme;
 • 802.11a/b/g/n/ac/ax standartlarıyla aşağı doğru uyumluluğu etkinleştirme. Wi-Fi 7, en kötü durum gecikmesini ve jitter iyileştirebilen en az bir çalışma modu tanımlar.

Wi-Fi 7 (802.11be) aşağıdaki ana aday özelliklere sahip:

 • Maksimum 16 uzamsal akışı destekler, toplam Wi-Fi 6 hızını iki katına çıkarır ve MIMO mekanizmasını geliştirir.
 • 320 MHz’e kadar bant genişliğini destekler, Wi-Fi 6’nın akış başına hızını iki katına çıkarır ve bitişik olmayan kanalların toplanmasına izin verir.
 • 4096 QAM’yi destekler, performansı 1024 QAM’ye kıyasla %20 artırır ve MIMO mekanizmasını geliştirir.
 • Farklı bant ve kanalların bağlantı katmanı toplamasına ve koordinasyonuna izin veren çoklu bağlantı işlemi (MLO) ve çoklu RU (preamble puncturing) tekniklerini benimser. Güvenilirliği artırmak için birden fazla bant ve kanal arasında trafik yönlendirme ve yük dengeleme, birden fazla bant ve kanal üzerinden eş zamanlı aktarım ve tekrarlı aktarım gerçekleştirir.
 • Ağ performansını önemli ölçüde artırmak için temel hizmet kümeleri (BSS’ler) arasında girişim ve çarpışmayı önleme, birden fazla AP’nin aynı veri çerçevesini göndermesini sağlama ve ilişkilendirilmemiş STA’ların kanal durumu bilgilerini (CSI) toplama gibi yöntemleri kullanan çoklu AP ortamlarında, çoklu AP koordinasyonunu destekler. Bu teknoloji, özellikle artan sayıda mesh AP’nin konuşlandırıldığı evlerde ve işletmelerde bir performans artırıcı olarak kullanışlıdır.
 • Hibrit otomatik tekrar talebi (HARQ) gibi gelişmiş bağlantı uyarlama ve iletim protokollerini kullanır.
 • Düşük gecikme kapasitesini artırır.

Şekil 2. Wi-Fi 7 Standardizasyonunun Kilometre Taşları

Tablo 1. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7'nin Temel Özelliklerinin Karşılaştırması ©

Gelecekte Daha Fazla Değer Yaratmak için Wi-Fi

Standardizasyonu hala erken bir aşamada olan Wi-Fi 7 (802.11be), son derece yüksek verim sağlamayı ve düşük gecikmeli hizmetleri desteklemeyi hedefliyor. Teorik olarak, 4096 QAM, 320 MHz, 16×16 MU-MIMO ve EHT girişini içeren EHT PHY spesifikasyonu aracılığıyla yüksek verim ve düşük gecikme gerçekleştirilebilir. Ancak uygulamada, lisanssız spektrum, parazit ve yüksek ek yük nedeniyle, EHT PHY tek başına son kullanıcılar için önemli verim ve gecikme kazanımları sağlayamaz. Bu nedenle TGbe, gelişmiş EDCA, esnek OFDMA, çoklu bağlantı işlemi ve azaltılmış kanal sesi gibi diğer önemli yenilikleri de araştırıyor.

Türkiye’nin en köklü deneyimine sahip bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Netaş’ın ana hissedarı ZTE, OFDMA’nın çalışma performansı, RU tahsis mekanizmaları, RU tahsisi için medya erişim kontrolü (MAC) desteği, çoklu bağlantıda düşük gecikmeli destek gibi alanlarda teorik destek ve mühendislik doğrulaması sağlayarak Wi-Fi 7 standardının formülasyonuna aktif olarak katılıyor. Operasyon, kanal erişim mekanizmaları, çok bağlantılı cihazlar (MLD’ler) arasında koordinasyon ve düşük gecikmeli istatistik ölçümü ve optimizasyonuna destek oluyor.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020