BT’yi daha çevik hale getirme ihtiyacı, organizasyonları yeni veri merkezi mimarilerini keşfetmeye teşvik ediyor. Günümüz rekabet şartları, şirketleri karmaşıklığı en aza indirmeye, maliyetleri düşürmeye ve aynı zamanda BT üzerindeki kontrolü korurken teknoloji hizmetlerinin sunumunu hızlandırmaya zorluyor.

Geleneksel BT altyapılarında tedarik ve dağıtım süreçleri bir hayli hantal. Bu altyapılarla çalışan iş kullanıcıları ve geliştiriciler, fiziksel altyapı bileşenlerinin satın alınması ve sağlanması için haftalar veya aylarca beklemek zorunda kalıyor. Oysa günümüzün değişen pazar koşullarında ekipler müşteri beklentilerini karşılamak için zamanla yarışıyor ve kimi durumlarda dakikalar içerisinde BT kaynaklarına ihtiyaç duyabiliyor.

Yazılım tanımlı veri merkezi (SDDC), BT çevikliğini önemli ölçüde iyileştiren bulut tabanlı bir mimari. SDDC altyapı kaynaklarını bir havuzda toplayarak, katmanlar arasında yönetim araçlarını standardize ediyor ve ilkeye dayalı provizyon sağlayarak BT gruplarının kaynaklara yönelik yeni taleplere daha hızlı yanıt vermesini mümkün kılıyor. SDDC çözümleri aynı zamanda BT gruplarının tedarik konusunda söz sahibi olmasını, maliyetleri düşürmesini ve uygulama modernizasyonuna giden bir yol haritası oluşturmasını sağlıyor.

Yazılım tanımlı veri merkezi (SDDC) nedir?

Organizasyonlar, sunucularla başlayan sanallaştırma serüveni sayesinde BT altyapı kaynaklarını bir havuzda toplamanın avantajlarını ve gerekliliğini fark etti. Bilgi işlem kaynaklarını fiziksel donanımdan soyutlanması donanım harcamalarını azalttığı gibi, BT kaynaklarının tedarik süreçlerini de hızlandırıyor.

Yazılım tanımlı veri merkezleri (SDDC), uzun yıllar süren sanallaştırma serüveninin had safhasını oluşturuyor. Sanallaştırmayı işletimden depolama ve ağ kaynaklarına kadar taşıyan SDDC, tüm bunları yönetmek için ise tek bir araç seti sunarak yönetim kolaylığı sağlıyor. Öte yandan, kaynakların dağıtımı hızlandıran ve verimliliğini artıran ilkeye dayalı tedarik ve yönetim otomasyonu ile BT departmanın işini altyapı yönetimi işini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

Yazılım tanımlı veri merkezinin bileşenleri

SDDC, entegre BT ortamının etkili yönetilebilmesi için sanallaştırılmış bilgi işlem, depolama ve ağ kaynaklarını tek bir platformla bir araya getiriyor.

Organizasyonlar artık hipervizör kullanarak bilgi işlemi ve sunucuları sanallaştırma konusunda ustalaştı. BT yöneticileri, tek bir sunucuda birçok farklı uygulama ve işletim sistemi çalıştırmak için sanal makinelerden faydalanıyor. Sanallaştırma, 10 yıldan fazla bir süredir organizasyonlar tarafından sunucu yayılımını azaltmak ve kaynak kullanımını azaltmak için yoğun bir biçimde kullanılıyor.

Sunucular gibi depolama sanallaştırması da kaynakları bir havuzda topluyor ve bunun sonucunda bağlantısız depolama sistemleri adacıklarını ortadan kaldırıyor. Sanallaştırılmış depolama, BT’nin yeni kapasite satın almak zorunda kalmadan havuzdan depolama sunmasını sağlayarak esnekliği ve ölçeklenebilirliği artırıyor. Sanallaştırılmış depolama, her uygulamaya ihtiyaç duyduğu kapasiteyi talep üzerine sunarak, depolamayı dinamik olarak yönetiyor.

SDDC’nin son bileşeni olan ağ sanallaştırma, ağların fiziksel donanımdan bağımsız olarak sağlanmasına ve yönetilmesine olanak tanıyor. Kaynakların soyutlanması, iş yüklerinin fiziksel kısıtlamalar olmadan veri merkezleri arasında daha kolay taşınmasına olanak tanıyor. Ağ sanallaştırma çözümleri aynı zamanda ağları korumak ve iş yüklerini yalıtmak için güvenlik özellikleri de içeriyor.

Tüm bu sanallaştırma katmanlarını tek bir çözüme dönüştüren bulut tabanlı SDDC, BT ​​kaynaklarının hizmet olarak sunulmasını kolaylaştıran tek bir hiper bütünleşik altyapı yaratıyor. SDDC’nin tüm altyapı için sağladığı bütünleşik yönetim platformu, yönetimi sanallaştırma katmanları arasında standart hale getiriyor ve işlemleri basitleştiren ilke tabanlı otomasyona olanak tanıyor.

SDDC organizasyonlar için neler vadediyor?

SDDC mimarisi organizasyonlara hem kısa hem de uzun vadeli faydalar sunuyor. Mimarinin başlıca kısa vadeli faydası BT’ye kattığı çeviklik. SDDC yeni kaynakları sağlama süresini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni bir fiziksel sunucu kurmak, bir uygulamaya daha fazla depolama kapasitesi sağlamak veya fiziksel ağı değiştirmek günler veya haftalar sürmüyor. İlkeye dayalı otomasyon, kaynak sağlama sürecini daha da hızlandırarak kaynakların dakikalar içinde dağıtılmasını sağlıyor.

SDDC aynı zamanda altyapı performansını da iyileştiriyor. BT, altyapıda fiziksel değişiklikler yapmak zorunda kalmadan her uygulama ve iş yükü için bilgi işlem, depolama ve ağ oluşturmayı optimize edebiliyor.

Uzun vadede, SDDC maliyetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Kaynakları birleştirmek altyapı kullanımını iyileştiriyor ve yeni altyapılara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kaynakların verimli kullanımı, aynı zamanda daha az altyapının boşta kalması ve dolayısıyla daha az fiziksel alana, güce ve soğutmaya ihtiyaç duyulmasına anlamına geliyor. SDDC, hibrit veya genel bulut altyapısıyla uygulandığında büyük ön sermaye harcamaları olmaksızın CAPEX’ten OPEX modeline geçilmesini sağlıyor.

SDDC, Netaş’ın benzersiz dijital dönüşüm tarifinin hem birinci hem de dördüncü sütunları olan altyapı ve uygulama modernizasyonuna doğru bir yol haritası oluşturulmasına da katkıda bulunuyor. Tek bir yönetim platformuyla sağlanan standardizasyon, yeni teknolojilerin daha kolay entegre edilmesine ve iş yüklerinin bulut ortamlarına taşınmasına olanak tanıyor.

Bulut tabanlı SDDC

Bulut hizmetleri ve araçları, SDDC mimarisine geçişi muazzam şekilde kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Bulut tabanlı altyapı üzerine SDDC uygulamak, mevcut altyapıları yeniden tasarlamak için gereken süreyi ve buna bağlı riskleri azaltıyor.

Bulut tabanlı bir SDDC ile bulutta tamamen yeni bir ortam kurmak ve tüm sermaye harcamalarını ortadan kaldırabilmek mümkün. Aynı zamanda, daha fazla fiziksel sistem satın almak ve dağıtmak zorunda kalmadan kaynakları genişletmek amacıyla bulutu kullanarak mevcut altyapılardan hibrit ortamlarda faydalanılabiliyor.

Bulut tabanlı altyapı, fiziksel sistemleri sürekli olarak yükseltmek zorunda kalmadan kapasiteyi artırma ve en son teknolojilere erişme şansı sunuyor. Bulutta SDDC dağıtmak, büyük sermaye harcamaları olmaksızın yüksek uygulama performansı ve veri büyümesini desteklemek için yeterli kapasitenin sunulmasını sağlıyor.

Kurumsal kullanıcılar ve geliştiricilerin BT gözetimi olmadan genel bulut hizmetlerinden faydalanmaları güvenlik, yönetişim ve yasal sorunlar doğurabilir. Doğru bulut tabanlı SDDC ile bulut kaynaklarına erişen tüm kullanıcıların dahili politikalara ve harici düzenlemelere uyduğundan emin olabilirsiniz.

Cisco SDDC çözümleri tüm altyapınızı bulut seviyesi hıza ve çevikliğe kavuşturuyor

Dijital dönüşümü en iyi tarifleyen teknoloji şirketi Netaş tarafından sunulan Cisco yazılım tanımlı veri merkezi (SDDC) çözümleri, BT ortamlarında eskiden silo halinde tutulan ağ, depolama ve bilgi işlem gibi kaynakların yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştıran amaca dayalı altyapılar oluşturuyor.

Netaş uzmanlığıyla uygulanan Cisco SDDC çözümleri, daha az zamanda, daha düşük maliyetle ve daha az kaynakla daha fazlasını elde etmek için gereken otomasyonu ve verimliliği sağlıyor. Tüm altyapının tek bir platform üzerinden merkezi yönetimini mümkün kılan Cisco SDDC çözümlerine yakından bakalım:

  • Cisco ACI

Bulut tabanlı ve yazılım tanımlı bir çözüm olan Cisco ACI, sıfır kesintili ağ altyapıları için temel oluşturuyor. Veri merkezi otomasyonunu kolaylaştırarak uygulama çevikliğini artıran çözüm, aynı zamanda ağ segmentasyonunu, güvenliğini ve yönetimini iyileştirmek için ilke tabanlı otomasyondan faydalanıyor.

İş ve kullanıcı amaçlarını otomatik olarak ilkelere dönüştüren Cisco ACI, bu ilkeleri kullanarak ağ, güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlıyor. Organizasyonlara hiç kesinti yaşamayan, yüksek düzeyde kullanılabilir ve kendi kendini optimize eden ağlar sunan çözüm, ağ operasyonlarını hızlandırıyor ve üstün uygulama deneyimleri sunuyor.

  • Cisco Intersight

Netaş tarafından sunulan hizmet ve ürün seçenekleriyle benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz Cisco Intersight çözümü, bilgi işlem altyapılarının ve uygulamalarının veri merkezi, uç ve bulut ortamları genelinde yönetimini, otomasyonunu ve optimizasyonunu gerçekleştiren bir SaaS platformu.

Cisco Intersight, sunuculardan kapsayıcılara, uygulamalardan ve altyapıya kadar nerede olurlarsa olsunlar, ortamınızdaki tüm bileşenler üzerinde tam kontrol sağlamanız için tek bir ortak platform sunuyor.

  • Cisco Secure Workload

Güvenliği uygulamalara yaklaştıran Cisco Secure Workload, nerede barındırıldıkları fark etmeksizin tüm uygulamaların ve altyapının korunmasını sağlıyor. Verileri sıfır güven çerçevesinde koruyan platform, iş yüklerindeki anormallikleri, güvenlik açıklarını ve risklerini ise otomatik saptayarak riskleri proaktif olarak azaltıyor. İş yükü davranış sapmalarını ve yazılım paketleriyle ilişkili güvenlik açıklarını algılayan çözüm, ilke uyumluluğundan emin olmak için uygulama bileşenlerini izliyor.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020