Dijital ve akıllı dönüşüm, belirsizliklere karşı toplumsal bağışıklığı artırdı

“Teknolojiyi sürdürülebilir bir dünyanın dönüştürücü gücü” olarak konumlandıran Netaş’ın ana hissedarı ZTE Corporation, 2021 yılı küresel sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Dünyanın en büyük telekomünikasyon, kurumsal ve son kullanıcı teknoloji çözümleri sağlayıcılarından olan ZTE, bu raporu 2009’dan bu yana 14 yıldır üst üste paylaşıyor.

Sürdürülebilir kalkınma stratejilerini yönetişim (governance), uyum (compliance) yönetimi, yetenek geliştirme ve inovasyon alanlarında aktif olarak uygulayan ZTE, yetkilendirme, şeffaflık, yeşil kalkınma ve toplumsal katkı gibi inisiyatiflerle paydaşlarına, topluma ve gezegenimize değer katmaya devam ediyor.

Küresel çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan belirsizlikler, hâlâ etkilerini hissettiren COVID-19 küresel sağlık krizi, 2021 yılında meydana gelen ekolojik bozulmalar ve dünya nüfusunun giderek yaşlanması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın önüne yeni zorluklar çıkarıyor. Yeni nesil bilgi teknolojilerine (BT) dayalı dijital ve akıllı dönüşüm bu zorlukları aşmak için telekomünikasyon, çevrimiçi iş birliği, uzaktan öğrenme, tele-tıp, akıllı fabrikalar, insansız madencilik ve akıllı limanların gelişimini sağlayarak, ortaya çıkan belirsizliklerin toplum ve Dünya üzerindeki etkilerini dindiriyor.

“Dijital ve akıllı dönüşüm, bir yandan belirsizliklere karşı topluma bağışıklık kazandırırken, diğer yandan ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı güvence altına aldı” diyen ZTE Corporation Başkanı Xu Ziyang, sözlerini şöyle sürdürdü: “37 yıldır bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sektörüne kendini adamış önemli bir oyuncu olan ZTE, dijital ve akıllı teknoloji yeteneklerini ve işini sürekli olarak genişletiyor, dijital ve akıllı uygulamalar için çok sayıda alternatifi ulaşılabilir kılıyor.”

Yenilikçi yaklaşımlar ve küresel ortaklıklar

2021 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, ‘dijital ekonominin itici gücü’  ZTE, stratejik konumuna uygun olarak teknoloji inovasyonundan aldığı güçle yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, 2021 yılında birçok küresel Ar-Ge merkezi kurdu. İnovasyonu perçinlemek için 5G kablosuz bağlantı teknolojisi, çekirdek ağları, ulaştırma şebekeleri, erişim ağları ve yonga setlerine yatırımlarını hızlandırdı. Rapor ayrıca, ZTE’nin uzun yıllardır düzenli olarak gelirinin yüzde 10’undan fazlasını Ar-Ge yatırımlarına ayırdığını gösteriyor.

ZTE, 2021 yılı içerisinde 84.000’den fazla küresel patent başvurusunda bulundu ve bunlardan 42.000 tanesini patentledi. Şirketin çip setlerine dair geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlar için yaptığı patent başvurularının sayısı 4572 olurken, 1990 yonga seti inovasyonu patentlendi. Önde gelen patent bilgisi şirketlerinden IPLytics tarafından Kasım 2021’de yayınlanan bir rapora göre, ZTE, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’ne (ETSI) yapılan 5G Standartları-Temel Patentler (SEP) beyanlarında dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Modüler bileşenler aracılığıyla sektörler için değer yaratan senaryo tabanlı çözümler sunan ZTE, Tayland’daki fabrikalar, Belçika’daki limanlar ve Avusturya’daki çiftliklerin yanı sıra sanayi, ulaşım, enerji, çevre koruma ve diğer pek çok alan için yaklaşık 100 yenilikçi 5G uygulama senaryosunu keşfettiği 500’den fazla küresel ortaklık kurdu.

Güven uyandıran şeffaf ekosistem

Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme stratejileriyle dünyanın en büyük 500 şirketi arasına girmeyi hedefleyen ZTE, dijital dönüşümü teşvik etmek için müşterilerine güvenilir ürün ve hizmetler sağlamaya odaklanıyor.

ZTE, değer zincirine dahil olan tüm iş ortaklarının sorumlu ve sürdürülebilir büyümesini güvenceye almak için Tedarikçi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sözleşmesini ve Tedarikçi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tüzüğünü güncelledi. Şirket, 255 tedarikçisine yönelik gerçekleştirdiği durum tespiti ve değerlendirmelerini içeren Çatışma Mineralleri Raporu’nu da yayınladı. Bu rapor gelecekte ZTE’nin tüm tedarikçilerini kapsayacak şekilde genişletilecek.

ZTE 2021 yılında önde gelen Ar-Ge merkezleri, üretim tesisleri ve 62 ürün kategorisini kapsayan ISO 9001, TL 9000, QC 080000, ESD, ISO 45001, ISO 14001 ve ISO 22301 yönetim sistemleri sertifikalarını aldı. Şirket aynı zamanda ortalama onarım süresini (MTTR) bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,5 kısaltma başarısını gösterdi. 65 ülkede uzaktan müşteri hizmetleri, destek ve yedek parça hizmeti sunan ZTE, müşteri memnuniyetini yüzde 99’un üzerine çıkardı.

Karbon nötr yeşil kalkınma

ZTE, yeşil operasyonlarını, tedarik zincirini ve dijital altyapısını uygun şekilde yöneterek düşük karbon dönüşümünün getirdiği zorlukların üstesinden geliyor. Endüstrilerin yeşil gelişimini güçlendiren şirket, operatörlerin ve sektörlerin sürdürülebilir gelişimini kolaylaştırarak dijital ekonomiye yeşil bir yol açıyor.

Yeşil kalkınma hedefiyle iş ortaklarıyla birlikte çalışan ZTE, dünya çapında gerçekleştirdiği 60’tan fazla örnek proje ile yenilikçi yeşil 5G uygulamalarına öncülük ediyor. Şirket 2030’da karbon salımını güvenli seviyelere çekmeyi, 2060 yılında ise karbon salımını tamamen sıfırlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket çapında başlatılan “çift-karbon stratejik projesi” için ekipler kuruldu ve gerekli yetenekler geliştirildi. 170’ten fazla ZTE profesyoneli ISO 14064 ve Bilime Dayalı Hedefler eğitimlerini tamamladı.

ZTE 2021 yılında iklim değişikliği ve tedarikçi katılımı alanındaki girişimleri için CDP (Carbon Disclosure Project) B notunu korudu. CDP web sitesinde açıklanan verilere göre, ZTE’nin tedarik zincirindeki 40’tan fazla lider tedarikçi kendileri için karbondan arınma stratejileri belirledi. ZTE ayrıca, devreye soktuğu dokuz projeyle yıllık 21,56 milyon kWh elektrik tasarrufu elde etti ve kullandığı paketleme materyallerini 689,1 ton azalttı. Dünyanın önde gelen 150 çevre koruma enstitüsüyle iş birliğine giden ZTE, bir yıl içerisinde 140 geri dönüştürme tesisi kurdu ve geri dönüştürme oranını yüzde 98’e yükseltti.

Sosyal fayda için teknoloji

ZTE, iş geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal kalkınmayı artıracak faaliyetlerini de sürdürüyor. İnsanların ve kurumların gerçek ihtiyaçlarına odaklanan ZTE, eğitim gelişimi, tıbbi yardım, savunmasız nüfus yardımı, kırsal canlandırma ve çevre korumaya odaklanıyor. ZTE, kurumsal sosyal sorumluluğunu, gerçekleştirdiği toplumsal yatırımlar ve teknoloji güçlendirme yoluyla yerine getirmeye de devam ediyor.

ZTE Vakfı, 2021 yılında 34 milyon liraya yakın (13,17 milyon Çin Yuanı) bağışta bulundu ve toplamda 12 binden fazla insanı destekleyen 220 farklı kamu yararına faaliyete imza attı. Vakıf ayrıca “ZTE Gönüllüleri” isimli yeni bir gönüllü hizmet inisiyatifi başlattı. Dünya çapında 15 şubeye ulaşan girişim, halihazırda 5600 gönüllüyle faaliyet gösteriyor.

Netaş çevre ve toplum için çalışmaya devam ediyor

Teknolojinin dönüştürücü gücüne inanan Netaş, ana hissedarı ZTE’nin sürdürülebilirlik girişimlerinin destekleyicisi olmasının yanı sıra ülkemizde kendi çevresel ve toplumsal fayda inisiyatiflerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan Netaş, ulusal ve uluslararası birçok sürdürülebilirlik inisiyatifinde imzacı olarak taahhütlerini yerine getiriyor.

Netaş, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Raporlaması ve BM Global Impact projelerine desteğini sürdürüyor. 2021 yılında 13 ton atığı geri dönüşüme kazandırarak, Sıfır Atık Belgesi ve Döngüsel Teknolojiler Sertifikası aldı.

Sunduğu çevreye duyarlı teknolojiler ile sürdürülebilirliğe katkısını artıran şirket Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak toplumsal fayda projeleri de hayata geçiriyor. Kurduğu Netaş Şifa Ormanı ile biyolojik çeşitliliği de destekliyor. Hayata geçirdiği gönüllülük platformu Umutluyuz ile toplumsal fayda çalışmalarına odaklanıyor, çocuklara yönelik teknoloji eğitim programı NextCoders ile dijital geleceğin mimarlarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

55 yıllık Netaş kültürünün temeli olan çeşitliliği belli bir çerçevede tanımlamak için Netaş Çeşitlilik İlkeleri oluşturuldu. Bu ilkelerin altına çalışanlar imza atarak taahhütte bulunuyor. WEPs (Women Empowerment Principles), Global Compact ve Heforshe’nin destekçilerinden olan Netaş, uluslararası platformlarda kapsayıcılık ve çeşitlilik savunuculuğunu yürütüyor.

Netaş, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için tedarik zincirinde de ayrıntılı bir sürdürülebilirlik politikası uyguluyor. Tedarik Zinciri Yönetimi Etik İlke ve Kurallarına tüm tedarikçilerinin uyması için denetim ve kara liste sistemleri bulunuyor. Bu çerçevede, ayrımcılığa, eşitsiz ücret politikalarına, çocuk işçiliğine, güvencesiz çalışmaya, yozlaşmaya ve çevreye zararlı faaliyetlere karşı olduğunu kesin bir dille ifade ediyor.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020