Analog sistemlerden dijitale geçişin dönüşüm olarak tanımlandığı zamanlar artık geride kaldı. Birkaç iş sürecine dokunan sayılı dijital teknolojiden faydalanmak, günümüzde bir şirketi dijital kılmak için yeterli değil. Dijital dönüşümün cezbedici vaatlerini gerçekleştirmek uzmanlık ve deneyim isteyen zorlu bir hedef.

Dönüşüm Zor, Dijital Dönüşüm İse Daha Zor…

McKinsey verileri, dönüşüm inisiyatiflerinin yüzde 30’undan azının başarıyla sonuçlandığını gösteriyor. Dijital dönüşüm projelerinin hem performansı iyileştirdiği hem de uzun vadeli değişimlere karşı gerekli araç ve teknolojilerle donattığı organizasyonların oranı ise yalnızca yüzde 16. Dijital dönüşüm bugünün ötesinde korunabilecek kazanımlar elde etmekle ilgili. Ancak bazı projelerde bugünün iş akışları için performans artışı sağlanırken, bu verimlilik zaman içerisinde sürdürülemiyor.

Dijital dönüşüm projelerinin zorluğu, gerektirdiği uzmanlık, titizlik ve öngörü tüm sektörler için geçerli. Teknolojiyle en içli dışlı sektörler olan ileri teknoloji, medya ve telekom için bile dönüşüm projelerini gerçek anlamda başarıya ulaştırmak büyük bir zorluk olarak görülüyor. Bu sektörlerde gerçekleştirilen dijital dönüşüm projelerinin başarı oranı yüzde 26’yı geçmiyor. Enerji, otomotiv, altyapı ve tıbbi ürünler gibi daha geleneksel sektörlerde ise başarı oranları yüzde 11 ile 4 arasında seyrediyor.

Şirketlerin ölçeği de dönüşümün başarısı etkileyen önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Rapora göre 100’den az çalışana sahip şirketler, 50 binden fazla çalışana sahip olanlara kıyasla daha başarılı dijital dönüşüm projeleri gerçekleştiriyor.

Dijital Dönüşümde En Yüksek Fayda İçin…

Dijital dönüşümün genel geçer tanımları, her kuruma uygulanabilecek yaklaşımları söz konusu olsa da her şirketin benzersiz ihtiyaçlarına göre kurgulanan modeller başarılı dönüşümlerin mihenk taşını oluşturuyor. Bu nedenle, her dijital dönüşümün kurumsal bir öznellikle tanımlanması ve tarif edilmesi gerekiyor.

Netaş’ın iddiası da tam olarak bu: Her müşterisinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını en iyi tanımlayan ve uygulayan çözüm ortağı olmak.

Netaş, köklü Ar-Ge geleneğiyle geliştirdiği ve 120’ye yakın iş ortağından sunduğu ileri teknolojilerle, şirketlerin dijital dönüşümün fırsatlarından en iyi ve en güvenli şekilde yararlanması için dönüşümün tarifini yeniden yaptı. Netaş’ın 5 sütun üzerine oturttuğu dijital dönüşüm stratejisi, şirketleri dünya standartlarında modernize etmek için ağ, uygulama, güvenlik, BT altyapısı ve uç cihaz dönüşümünün gerçekleştirilmesini öngörüyor. Bu sütunların her biri şirketlere dramatik avantajlar sağlarken, asıl değer ise hepsinin birleşimiyle ortaya çıkan dijital ahenkte yatıyor.

1. Uygulama Dönüşümü

Eski teknolojiler üzerinde çalışan uygulamalar bir şekilde işlevlerini yerine getirse de nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve yeni nesil mobil teknolojilerle entegre olamıyor. Bu durum operasyon verimliliği için bir cam tavan teşkil ediyor. Netaş, dijital dönüşümün ilk sütunu olarak uygulamaları konteyner ve mikro servis mimarisine dönüştürerek bulut destekli hale getiriyor. En ileri bulut teknolojileriyle modernleştirilen uygulamalar, yeni teknolojilerle uyumlu hale gelmenin yanı sıra yönetimi kolay, özelleştirilebilir ve yüksek güvenlikli bir yapıya kavuşuyor.

2. Ağ Dönüşümü

Günümüzün bağlantılı dünyasında işlerimiz de mekandan ve cihazdan bağımsız hale geldi. Özellikle hibrit çalışma gibi yeni nesil esnek yaklaşımlar, kullanıcıların kurumsal sistemlere farklı konum ve cihazlardan güvenle bağlanabilmelerini bir gerekliliğe dönüştürdü. Netaş’ın sunduğu ağ dönüşümü çözüm ve hizmetleri SDN, SDN-WAN, 5G ve Wi-Fi 6 gibi teknolojilerle kurumsal ağlara çeviklik ve güvenlik katıyor. Modernleştirilen ağlar, kurumsal uygulamaların verimliliğini ve performansını artırırken, yeni bulut bilişim ve mobil teknolojileriyle tam uyumluluk gösteriyor.

3. Güvenlik Dönüşümü

Güvenliği artık verinin ve bağlantının olduğu hiçbir süreçten ayrı düşünmek mümkün değil. Dönüşen uygulamalar ve altyapılar artık daha erişilebilir ve performanslı bir hal alıyor. Kurumsal kullanıcılar artık farklı konumlardan çok çeşitli cihazlar kullanarak kritik iş süreçlerine katılabiliyor. Tüm bu gelişimle beraber, siber saldırı riskleri ve vektörleri bir artış gösteriyor. Netaş’ın sunduğu siber güvenlik çözümleri ve hizmetleri, dijital dönüşümle rekabet avantajı sağlayan şirketlerin güvenliğini uçtan uca güvence altına alıyor ve dönüşümün faydalarının kalıcı olmasını sağlıyor.

4. BT Altyapı Dönüşümü

Modernleştirilen uygulamaları etkili yönetebilmek ve büyük veri işleme yetenekleri kazanmak için uygulama, ağ ve güvenlik üçgeninin sacayağı olan BT altyapısının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Sunucu, depolama, ağ ve veri yedekleme bileşenlerinin donanım tabanlı olduğu veri merkezleri artık yerlerini yazılım tanımlı veri merkezlerine (SDDC) bırakıyor. Netaş’ın bulut bilişim ve hiper bütünleşik altyapılarla tasarladığı yeni nesil yazılım tabanlı veri merkezleri, geleneksel merkezlerin donanım tabanlı bileşenlerini sanallaştırarak kurumlara üstün hız ve esneklik avantajlarını kesintisiz ve güvenli şekilde sunuyor.

5. Uç Cihaz Dönüşümü

Buz dağının görünen yüzü olan uç cihazlar, değindiğimiz tüm dijital dönüşüm sütunlarının faydalarını kurumsal kullanıcılarının parmaklarının ucuna getiriyor. Netaş sunduğu ürünlerle, yeni nesil rekabetçi iş yapma şekillerini benimseyen şirketlerin uç cihazlarını ve onlar üzerinde çalışan yazılımları yeniliyor. Bu modernizasyonla çalışanlar cihaz ve konumdan bağımsız olarak kurumsal uygulamalara kolay ve güvenle ulaşabiliyor, buna bağlı olarak verimlilikleri artıyor.

Sistem, Cihaz ve Uygulamaların Ötesinde Dönüşüm

Blog yazımızın başında dijital dönüşümün yeni teknolojileri benimsemenin ötesinde, çok daha kapsayıcı ve köktenci bir yaklaşım gerektirdiğinden bahsetmiştik. Bu yapbozun son ve belki de en önemli parçasını insanlar oluşturuyor.

Modern sistemler üzerinde çalıştırdığınız ve en yeni cihazlar üzerinden eriştiğiniz yenilikçi uygulamaların şirketinize dramatik avantajlar kazandırması, onlardan azami faydayı sağlayabilecek bilgi birikimiyle donatılmış iş gücünüze bağlı. Dijital dönüşüm sütunları üzerine inşa edeceğiniz başarı büyük ölçüde bu kabiliyete bağlı.

Çözüm ve hizmetleriyle kurumlara rekabet gücü kazandıran Netaş, n-telligent institute üzerinden sunduğu eğitim programlarıyla ise iş gücünün dijital dönüşümün değişen ihtiyaçlarına uygun beceriler kazanmasını sağlıyor.

Benzer İçerikler

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020